Oikaisu Iltalehden 19.2.2017 julkaisemaan lehtijuttuun Kolmikielinen…

Linkki Iltalehden juttuun   Kolmikielinen nimihirviö ym.

 

Oikaisu:

Käräjäoikeuden tuomioon on ilmoitettu tyytymättömyyttä, joten se ei ole lainvoimainen. Englannin kielisten sanojen käyttö yhdistyksen nimessä havaittiin sinänsä oikeutetuksi.

Yhdistyksemme jäsenet ovat oikeudenkäyntiasiamiehiksi auktorisoituja lakimiehiä. Englannin kielen sana  attorney on 1700 luvulta alkaen tarkoittanut oikeudenkäyntiasiamiestä. Sellaiseksi kelpaavat Suomessa asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Oikeusministeriö julkaisee lakikäännöksiä. Oikeusapulain käännöksessä luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat “Licensed Attorneys”. Asianajajaliiton asiantuntijan lakikäännöksessä ne ovat “Licensed Legal Counsels”. Oikeudenkäymiskaaren (15:2.1§) käännöksen mukaan asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat “may serve as an attorney or counsel”. Suomessa suojattu ammattinimike on asianajaja, advokat, englanniksi advocate. Muu on tulkintaa, jota pyydämme seuraavaksi hovioikeudelta. Counsel tarkoittaa sanakirjojen mukaan myös asianajajaa. Tilanne on hämmentävä. Käräjäoikeus on sivuuttanut muun muassa Oxfordin yliopiston professorin yhdistyksemme kannalla olleen asiantuntijalausunnon. Tämä asiantuntija on myös asianajaja Yhdysvalloissa ja Englannissa. Kuten Ruohola on todennut, kysymys on periaatteellisesti tärkeä. Millä nimellä Suomessa voi ulkomaalainen löytää käräjäkelpoisen asiamiehen. Luvan saaneilta vaaditaan niin ikään kokemusta, kouluttautumista ja vastuuvakuutus.  Heitä valvoo sama elin kuin asianajajia. Asian käsittely jatkunee hovioikeudessa.

Ystävällisin terveisin

Timo Riissanen, hallituksen sihteeri

Auktorisoidut lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry (nimen rek kum, ei lainvoim)

Leave a Reply

Your email address will not be published.