Jäseneksi valvontalautakuntaan! HAKU VIIMEISTÄÄN 5.5.2017

 

JULKAISTAVAKSI:

 

OM 9/33/2017

 

LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN SUOMEN ASIANAJAJALIITON YHTEYDESSÄ TOIMIVAAN VALVONTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2018 – 31.12.2020

 

 

Asianajajista annetun lain (716/2011) 7 a §:n mukaan valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

 

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavan jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy valvontalautakunnassa 31.12.2017. Nyt nimitettävän jäsenen ja hänen varajäsenensä toimikausi on siten 1.1.2018 – 31.12.2020.

 

Valtioneuvosto nimittää asianajajakuntaan kuulumattomat valvontalautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä oikeusministeriön esityksestä. Ennen esityksen tekemistä oikeusministeriön on pyydettävä ehdokkaiden kelpoisuudesta tehtävään asianajajayhdistyksen lausunto, jonka on muiden asianajajakuntaan kuulumattomien kuin luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavien ehdokkaiden osalta oltava puoltava. Lausunto on pyydettävä kaksi kertaa niin monesta ehdokkaasta kuin on nimitettäviä.

 

Oikeusministeriölle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava oikeusministeriön kirjaamoon viimeistään MUUTTUNUT 5.5.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Osoite: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO, oikeusministerio@om.fi

 

Lisätietoja: Hallitusneuvos Kirta Heine (kirta.heine(at)om.fi) p. 02951 50214

 

Hei !

Pyydän uudelleen, että korjaisitte viimeiseksi hakupäiväksi 5.5..

Ter. Kirta Heine

Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning / With kind regards

Kirta Heine

Hallitusneuvos / Regeringsråd / Senior Government Adviser

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.