tutkimus jakamattomuussuojasta

Turussa 2.5.2017
Hyvä vastaanottaja!
Perintökaaren 3 luvun 1 a §:n mukainen lesken vähimmäissuoja, lesken oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä siinä oleva tavanomainen asuntoirtain, on ollut voimassa vuodesta 1983 eli yli kolmekymmentä vuotta.
Itse säännös on niukka, sitä täydentävä perintökaaren 12 luku iän painama ja ylimmän oikeusasteen tulkinta-apuakin on saatu varsin vähän. Syynä viimeksi mainittuun tuskin kuitenkaan on soveltamistilanteiden harvinaisuus tai ongelmattomuus, vaan vähäinen oikeuskäytäntö selittynee pikemminkin sillä, ettei kuolinpesissä ajanhukan ja kuluriskin pelossa lähdetä käräjöimään. Ristiriitatilanteet tuntuvat joskus ratkeavan jopa vahvemman oikeudella tai väsyttämällä.
Aihealue on nähdäkseni lisätarkastelun arvoinen. Tämän kyselyni tarkoitus ei ole kerätä yhteismitallista tilastoitavaa vertailuaineistoa vaan yksinkertaisesti saada kirjoitustyöni pohjaksi lisää tietoa ja näkökulmia aiheeseen liittyvistä käytännön kokemuksista. Esimerkiksi seuraavanlaisista asioista voi aiheutua kitkaa:
Onko lesken itsensä tai kuolinpesän omistama muu asunto ”sopiva lesken kodiksi”?
Asunnon käyttöoikeuden toiselle luovuttaminen, irtaimen ongelmat
Lakisääteisen vähimmäishallinnan kohde ja ”kodin” määrittely, jos asunto esim. on suurella kiinteistöllä, jos yhteiskäyttöä, jakamattomia rantaoikeuksia, vene- ja parkkipaikkoja?
Jos leski vaatii korvausta käyttöoikeudesta luopumisesta, miten korvaus määritellään?
Kuluvastuu käyttöoikeuden kestäessä, erilaiset taloyhtiön maksut, suuret korjaukset
Asunnon huono hoito, toimivatko suojakeinot? Vahingonkorvaus?
Omistajatahon mahdollisuudet tarkastuttaa asunnon kunto haltijan vastustaessa
Testamenttimääräykset, esimerkiksi lesken oikeus vaihtaa / vaihdattaa asunto pienempään
Olisin kiitollinen näihin tai muihin ongelmiin liittyvistä vapaamuotoisista vastauksistanne sähkö- tai paperipostissa. Minua kiinnostavat sekä tapauskuvaukset että asian tiimoilta heränneet kysymykset sellaisenaan. Työhön ryhdyn kesällä.

Ystävällisin terveisin
Eva Gottberg
Eva Gottberg, OTT, dosentti
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Sähköposti: evagot@utu.fi
Katuosoite: Patriankatu 6 as 2, 20500 Turku

Leave a Reply

Your email address will not be published.