viivästymisestä ja sen hyvittämisestä

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

HE 233/2008

HE 286/2010

HE 85/2012

 

Viivästymishyvitys /Finlex

KKO:2010:31  hylätty

KKO:2010:87  tutkimatta

KKO:2011:78   3000 e hyvitys + 1000 korotus

KKO:2011:87   4500 e hyvitys

KHO:2016:2448 

 

Oikeudenkäynnin kesto /Finlex

KKO:2016:45

KKO:2005:73

KKO:2004:58

 

Esitutkinnan kesto /Finlex /EIT

KKO:2011:38

 

Muita ratkaisuja

OKV 2013 sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kohtuuttoman pitkän käsittelyajan vuoksi

 

Maksatus, valtiokonttori

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.