Hallitus kokoontui 15.5.2018

TIEDOTE

Hallitus kokoontui 15.5. Työskentelypalaveriin

Jäsenille päätettiin lähettää tiedote

Nimiriita

Hovioikeus on pyytänyt yhdistykseltä lausuman markkinaoikeuden ratkaisusta viimeistään 2.5.2018. Lausuma on toimitettu ja myös luettavissa sivuilta http://www.alaki.fi/Nimi/20180502_AL.pdf

Koska muutoksenhakuaika markkinaoikeuden ratkaisuun oli vielä avoinna, emme toimittaneet kopiota valituslupahakemuksestamme vielä 2.5.  Nyt sekin on toimitettu. Sekin on luettavissa yhdistyksen sivuilta http://www.alaki.fi/Nimi/KHOlle.pdf

Hovioikeus on ilmoittanut antavansa ratkaisunsa perjantaina 15.6.2018 ja antavansa myös lehdistötiedotteen.

Tämän vuoksi yhdistyksen varsinainen kokous siirretään kutsuttavaksi koolle TIISTAINA 19.6.2018 kello 15 osoitteessa Museokatu 13 a 1 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja voidaan päättää myös sääntöjen muuttamisesta.

Hallitus kokoontuu samassa paikassa tuntia aikaisemmin.

Kokouksiin saapuvia jäseniä pyydetään ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 18.6.2018 sihteerille osoitteella auktorisoidut@gmail.com viestiin aiheeksi kokous 19.6.2018

Tavaramerkkiriita

Markkinaoikeus yllättäen 6.4.2018 kumosi PRH:n ratkaisun ja määräsi tavaramerkkiasian palautettavaksi sinne kumoamista varten. Ratkaisu poikkeaa mielestämme vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ja niinpä olemme hakeneet siihen valituslupaa ja antaneet valituksemme korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asiaa hoitaa tavaramerkkiasioihin erikoistunut Kolster.

Ratkaisu on osoitteessa http://www.alaki.fi/Nimi/decision.pdf

Muutoksenhakemus on osoitteessa http://www.alaki.fi/Nimi/KHOlle.pdf

Jäsentilanne

Kirjanpidon mukaan on 31.12.2017 mennessä vuoden 2017 jäsenmaksun maksanut noin 80 % jäsenistä

Vuoden 2017 aikana on lisäksi maksettu edellisen vuoden jäsenmaksujäämiä.

Vuoden 2018 aikana maksetut vuoden 2017 jäsenmaksujen jäämät eivät ole mukana tarkastelussa.

Vuoden 2017 aikana on yksi jäsen siirtynyt AA-liittoon.

Vuoden 2017 aikana on tullut runsaasti uusia jäseniä

Vuoden 2018 aikana on yksi jäsen siirtynyt AA-liittoon

Muita eroja ei ole tiedossamme.

Yhdistys vaikuttaa seisovan yhtenäisenä Asianajajaliiton väitteitä vastaan.

Lausunto lain 715/2011 uudistamistarpeista (OM:n arviomuistio)

Hallitus valmistelee lausuntoa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Jäsenet voivat lähettää ehdotuksiaan sihteerille osoitteella auktorisoidut@gmail.com

Aiheeksi tulee merkitä sana lausuntoon, niin sähköposti tulee oikeaan lokeroonsa.

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit

Ks.

https://www.lakimiesliitto.fi/liitto/uuden-sivun-otsikko/valtuuskunta/

Monet meistä kuuluvat lakimiesliittoon. Hallitus kehottaa yhtenäisestä äänestyskäyttäytymisestä kiinnostuneita yhdistyksemme jäseniä ilmoittautumaan sihteerin ylläpitämään postituslistaan.

Tämä tapahtuu lähettämällä sähköposti osoitteella auktorisoidut@gmail.com ja aiheeksi valtuuskuntavaali 2018.

Lopuksi

Yhdistys tiedottaa sivuillaan osoitteessa http://www.alaki.fi/wordpress

Sitä kannattaa seurata

Ohessa on tilisiirrot erinäisiä maksuja varten. Henkilöjäsenelle pakollinen on vain tuo 50 euron vuotuismaksu, jonka suurin osa onkin jo vuodelle 2018 maksanut. Vapaaehtoisia ovat ainaisjäsenmaksu, lisämaksu ja yhteisökannatusmaksu.

Yhteisöjäsenille kohdennettu maksu on yritysjäsenmaksu.

Yhdistyksemme voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua varallisuutta, mikä varsinkin ilman muita edunsaajia olevien ja vapaata ammatinharjoittamista kannattavien senioreiden kannattaa ottaa huomioon.

Menestystä ja mukavaa kesää toivotellen

Hallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published.