Yhdistyksemme jäsenet ovat kokeneita lakimiehiä ja -naisia

Lupajärjestelmä tuli voimaan vuonna 2014. Lupaa oli haettava viimeistään vuoden 2013 syyskuussa, jos tahtoi varmistua sen voimassaolosta vuoden 2014 alusta lukien. Joillekin annettiin lisäaikaa hakemuksen täydentämiseen ja luvasta päätettiin vuoden 2014 puolella.

Luvan saamiseen vaaditaan lakimiestutkinto ja vähintään vuoden työkokemus tai asianajajatutkinnon suorittaminen.

Noin 75 % yhdistyksemme jäsenistä on saanut lupansa jo vuonna 2013 ja yli 90 % jäsenistämme on saanut lupansa viimeistään vuonna 2014. Työkokemusta on toki monella huomattavasti pidemmältä ajalta, mutta sitä emme ole tarkoin kartoittaneet.

Tästä voi päätellä, että yhdistyksemme jäsenillä on muun työkokemuksensa lisäksi yleensä vähintään kuuden vuoden työkokemus oikeudenkäyntiavustajan tehtävistä.

Luvan saaneille on tänään perustettu Facebookiin ja Linkediniin ryhmät “Licenced Legal Counsels in Finland”.

Ryhmiin on tervetullut, jos on saanut laissa 715/2011 tarkoitetun luvan oikeudenkäyntiavustajaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.