Yhdistyksen kokouksen päätöksiä 19.6.2018

Päätettiin, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan ottamalla kiistanalaisen suomenkielisenä rekisteröidyn nimen rinnalle ruotsinkielisenä rekisteröitäväksi nimeksi “Luvan Saaneet Oikeudenkäyntiavustajat – Rättegångsbiträden med Tillstånd” r.f.

Päätettiin, että haetaan lupaa ja muutosta KKO:ssa suomenkielisenä rekisteröidyn nimen säilyttämiseksi. Muutoksenhaussa korostetaan muun muassa eurooppaoikeutta ja sitä,  että kuluttajaa suojaavat ne takeet, joista lupalainsäädännössä säädetään. Nimen riitauttamalla Asianajajaliitto suojelee vain omia etujaan.

Nimikiistassa pyritään saamaan lisäksi kolmikantaneuvottelu, jossa kutsujana on oikeusministeriö. Yhdistyksemme kanta on perustunut yhdistystä perustettaessa saatavilla olleisiin oikeusministeriön säädöskäännöksiin, joissa johdonmukaisesti käytetään sanaa attorney, kun on kysymys oikeudenkäyntiasiamiehestä tai asiamiehestä.

Englanninkielisessä maailmassa sanaa attorney käytetään juuri asiamiehestä. Attorney at Law puolestaan tarkoittaa asiamiestä lain edessä – tuomioistuimessa. Sanan ja ilmaisun kieltäminen Suomessa muilta kuin asianajajaliiton jäseniltä olisi mielestämme perusteetonta kilpailun rajoittamista.

Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Petteri Snell ja jäseniksi Wangell, Tutti, Leivonen, Engström, Haukanhovi, Ylätalo, Riissanen, Hopsu, Aittoniemi sekä varajäseniksi Hujala, Pitkänen ja Salo.

Seuraavia maksuja korotettiin 1.7.2018 lukien

liittymismaksuksi 100 euroa
jäsenen vuosimaksuksi 75 euroa
vapaaehtoiseksi lisämaksuksi 75 e vuonna 2018

Muut maksut säilytettiin ennallaan

Leave a Reply

Your email address will not be published.