Valvontamaksusta ja luvasta luopumisesta

Oikeudenkäyntiavustajan valvontamaksu kannetaan niiltä vuosilta, jolloin lupa on voimassa. Jos tahtoo luopua avustamisista ja välttyä tarpeettomilta valvontamaksuilta, niin on pyydettävä luvan päättymistä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta hyvissä ajoin. Pyyntö tulee tehdä niin, että luvan päättyminen ehditään vahvistaa lautakunnassa ennen vuodenvaihdetta, jos seuraavan vuoden valvontamaksu olisi tarpeeton.

Leave a Reply

Your email address will not be published.