Muutoksia valvontalautakunnassa

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805c0f83

Oikeusministeriö

Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 sekä lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214

Asia
Toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, rikosoikeuden professori Jussi Tapani, prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ja käräjätuomari Vesa Karttunen. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös muutoin pidettävä tehtävään sopivina. Valvontalautakunnan jäsen varatuomari Lotta Laineenkare ja varajäsen oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkanen ovat pyytäneet, että heille myönnetään ero näistä tehtävistä. Suostumuksensa varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään jäljellä olevaksi toimikaudeksi ovat antaneet seuraavat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat: lakimies Juha-Petteri Viljakainen, lakimies Taija-Maria Numminen, lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm, lakimies Jannika Enegren ja lakimies Elisabeth Vuorenhela. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöitä on pidettävä kelpoisina tehtävään.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen ja varajäseneksi rikosoikeuden professori Jussi Tapanin toimikaudeksi 1.8.2018 – 31.7.2021 ja valtioneuvosto myöntää eron Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan jäsenelle varatuomari Lotta Laineenkarelle ja varajäsenelle oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkaselle 1.8.2018 lukien sekä nimittää samasta päivästä lukien lautakunnan jäseneksi lakimies Jannika Enegrenin ja varajäseneksi lakimies Elisabeth Vuorenhelan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Leave a Reply

Your email address will not be published.