AA-liitto vs yhdistys

Suomen asianajajaliiton kanne Auktorisoituja lakimiehiä vastaan

Taustaa: Asianajajaliiton sivuilta poimittua 13.5.2013 (vain advocates, ei mainintaa sanasta attorney tai attorney at law)

Lausumia

AA -liiton kanne 10.12.2014

AL -yhdistyksen vastaus 20.1.2015

AA_liiton_lausuma_AL_yhdistyksen_vastaukseen 27.2.2015

AL_yhdistyksen_lausuma_AA_liiton_lausumaan 7.4.2015

Esteellisyysratkaisu 4.12.2016

Yhteenveto AL kommentein 15.8.2016

Yhteenveto 10.11.2016

AL lausuma käräjäoikeudelle 28.11.2016

AL asiantuntijalausunnon käännös 6.12.2016

AL expert opinion of an Oxford professor being also a visiting professor in the USA  6.12.2016

AL Joutsenen lausunnosta 23.12.2017

Attorney ei voi Joutsenenkaan mielesta tarkoittaa tai olla kielletylla tavalla sekoitettavissa asianajajaan, koska hanen tuoreessa lakikaannoksessaan:

…The licence referred to in this Act to serve as an attorney and legal counsel is granted until further notice to a person who:…

Jos attorney olisi sama kuin asianajaja tai kielletylla tavalla siihen sekoitettavissa, niin kuinka lupa attorneyna toimimiseen voitaisiin antaa muille kuin asianajajille – joten attorney ei voi tarkoittaa samaa kuin asianajaja. Attorney on oikeudenkayntiasiamies – ja sellainen voi luonnollisesti toimia myos paamiehensa rinnalla avustajana.

…(2) A person has the sufficient acquaintance referred to above in subsection 1, paragraph 2 if he or she: (1) has passed the advocate’s examination referred to in section 3, subsection 1, paragraph 4 of the Advocates Act (496/1958);

Asianajaja ja suomen asianajaliiton jasen ovat Joutsenenkin lakikaannoksissa advocate jne

AL Esteellisyysväite 3.1.2017

Yhteenveto 11.1.2017

Esteellisyysratkaisu 13.1.2017

AL kirjall. todisteita (osa jää pois)

V01 saannot
V02 24.4.1959/191
V03 nimi rek.
V04 ihmisoik. sop.
V05 YhdL
V06 per. kok.
V07 Merriam-W sanasto
V08 TI sanasto/ VNK
V09 AA Act
V10a 77/249/EEC
V10b 98/5/EC fi
V10b 98/5/EC en
V10c wiki on eg.
V11 Cornell sanasto
V12 Rep. on Eur. jud. sys. 2014 s. 377
V13 OM/VNK kaannöksia
V14 apoderado
V15 AA tstossa sekoittuu
V16 YhdL
V17 auktorisointi
V18 arkkitehdit ei Yrek estetta
V19 R 97/537
V20 …attorneys rek.
V21 TmiL
V22 TML
V23 POA Act/ Kanada kaannos
V24 POA Act Kanada alkup.
V25 LPOA Act Engl & Wales
V26 en. ja sv. yhd. rek. nimissa
V27 en. ja sv. yhd. rek. nimissa 2

 

Lisayksia

(Sana attorney sekä käsite attorney at law ovat huomattavasti Suomen asianajajaliittoa vanhempia. Merkitys ilmenee alla olevista lainauksista. Silloin kun käsite on englantia äidinkielenään puhuvalle epäselvä, hän katsoo oman kielensä sivistyssanakirjasta tai oman kielensä etymologisesta sanakirjasta. Emme ole löytäneet viittausta Suomen asianajajaliiton jäsenyyteen tällaisissa laitoksissa. Asianajajatutkinto otettiin käyttöön Suomessa asianajajaliiton itsensä toimesta vasta vuonna 1985. Olisiko käsitettä attorney-at-law ryhdytty Suomessa valtaamaan Suomen AA-liitolle juuri silloin? Muualla Euroopassa ei asianajajatutkintoa silloin ollut tutkintotoimikunnan sihteerin Timo Eskon mukaan.) Lakimiesuutiset 1986 nro 3

Suom. lakiammatit EU:ssa en
Suom. lakiammatit EU:ssa fi
Attorneys in the U.S.
Attorney vs lawyer in the U.S.
Webster Dictionary en_en_online

Webster Dictionary en_en_1864

Partington Dictionary en_en_1836
Etymologinen sanakirja en_en
Hiding_behind_bar – etymologiaa 🙂
Why-do-we-say-attorney-at-law (Am.)
Find a barrister in the UK
Find a solicitor in the UK

Lakisanasto 2009  en_en Oxford

2009_oxford_attorney

2009_oxford_advocate

Joutsen 2005 WSOY fi_en

Asianajaja -> muutoin sama kuin 1985, mutta ydinkäännökseen (advocate, lawyer) on  lisätty legal adviser.

Asiamies, oikeudenkäyntiedustaja, oikeudenkäyntivaltuutettu, edustaja, oikeudenkäyntiasiamies, asianajaja ->attorney

 

Joutsen 2000 WSOY en_fi Ei mainintaa Suomen Asianajajaliitosta sanan attorney yhteydessä. Attorney-at-law käsitteestä ei käännöstä.

Sanakirja 1997 en_fi (Talvitie-Hytönen)

1997_talvitie_attorney_en_fi

 

Lakisanasto 1995 fi_en_fi Eriksson

Joutsen 1985  WSOY fi_en

Asiamies, oikeudenkäyntiedustaja, oikeudenkäyntivaltuutettu, edustaja, oikeudenkäyntiasiamies, asianajaja ->  attorney (s. 406).

Asianajaja -> advocate, lawyer; (Brit.) (tuomioistuinasianajaja) barrister; (toimistoasianajaja) solicitor; (Skotl.) advocate; (am.) attorney, attorney-at-law, counsellor, counsel; (oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja) trial lawyer; (Suomen Asianajajaliiton jäsen) advocate, attorney, attorney-at-law, member of the Finnish Bar Association; kääntyä asianajajan puoleen consult a lawyer; ottaa asianajaja retain a lawyer (s. 18-19)

Ylöstalo 1981  Käännösteksteissä tai asianajajajärjestöjen nimissä ei ole sanaa attorney. Asianajajalain 13 §:ssä mainitaan, ettei tuo laki rajoita oikeutta toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Ammattitoimintaa tulee voida mainostaa. Asianajajat ovat omilla säännöillään evänneet itseltään mahdollisuuden mainostamiseen, koska se “ei ole asianajajan arvolle sopivaa” (vuoden 1956 kv-sääntöjen 8 §). Muun muassa tässä on eroa asianajotavan ja asianajajatavan välillä.

Lakisanasto 1976 en_fi HON Soukka

AA-liiton “lupalakimiehille” sallima termi counsel verkkosanakirjassa

Kluwer 1998 sitaatti

kluwers_s1

http://www.citizenlaw.com/legaldict.htm

attorney. An attorney at law or an attorney in fact.
The word, unless clearly indicated otherwise, is construed as meaning attorney at law. Re Morse, 98 Vt 85, 126 A 550,
36 ALR 527, 530.
attorney at law. One of a class of persons who are by license constituted officers of courts of justice, and who are empowered
to appear and prosecute and defend, and on whom peculiar duties, responsibilities, and liabilities are devolved in consequence.
7 Am J2d Attys § 1. A quasi-judicial officer. 7 Am J2d Attys § 3.
Of course, the work of an attorney is not confined to appearances in court for prosecutions and defenses. A person
acting professionally in legal formalities, negotiations, or proceedings, by the warranty or authority of his clients is an attorney at
law within the usual meaning of the term. The distinction between attorneys or solicitors and counsel or barristers is practically
abolished in nearly all the states. 7 Am J2d Attys § 1. While some men of the profession devote their time and talents to the trial
of cases and others appear in court only rarely, the law imposes the same requirements for admission and the same standards of
ethics for both classes.
See barrister; of counsel; solicitor.

Espanja, AA = abogado, solicitor, barrister          Portugal AA = abogado

Ruotsi: nimikkeeseen advokat vaaditaan AA-liiton jäsenyys, mutta avustajiksi/asiamiehiksi kelpaavat muutkin.

www.attorney.se

The Norwegian Bar Association is the professional body and interest group for lawyers (advokater) and trainee lawyers.

As a main rule you must have a Danish master’s degree in law in order to become a lawyer (“Advokat”) in Denmark.

Three classifications of attorneys exist in Iceland: lawyer, a district court attorney, and a Supreme Court attorney. While a lawyer may not represent a party in a case before the courts, he or she can act as a deputy for an attorney. District court attorneys can practice before all the district courts in both criminal and civil cases. Supreme Court attorneys can present all cases before the Supreme Court, as well as before the district courts. 

MAO 1983:5 ei kyse/vanhentunut
MAO 1986:5

Prekluusio 28.11.2016
Kommentit lisayksista 12.12.2016
Jatkovalmistelu ja pääkäsittely 17.1.2017