MUUTOS MUUTOS: Yhdistyksen vuosikokous pidetäänkin tiistaina 21.4.2015 klo 16 (ei 14) alkaen

Pidetään Helsingissä Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (keltatiilitalo os. Runeberginkatu 14-16). Tila A-304 löytyy kolmannesta kerroksesta, talossa ei ole vartioitua naulakkoa. Kokouksessa käsitellään muun muassa säännöissä mainitut vuosikokousasiat ja kysymys siitä, onko tässä vaiheessa syytä muuttaa yhdistyksen sääntöjä yhdistyksen nimen osalta. Kokouskutsu lähetetään sääntöjen edellyttämällä tavalla myöhemmin. Muutoksen syynä (vaihto 24 päivästä ->21.4.) on jutun hoitoon liittyvä ulkomaanmatka.

Yhteyksiä itään

{{unknown}}Vierailimme Pietarissa 20-21.2.2015 tapaamassa Pietarin kansainvälisiä lakimiehiä (The International Board of Lawyers St.Petersburg). Luovutimme standaarin ja keskustelimme yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalla Venäjän AA-liiton varapuheenjohtaja ja Pietarin kansainvälisten lakimiesten pääsihteeri Valentina Leonidovna Levykina. Erilliskuvassa asianajajat Viktor Velikohatskij ja Gogolin.  Tutustuimme myös Pietarin Smolninskin piirin käräjäoikeuteen, sen rikosasioiden osastoon, puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan sekä nuorisoasioiden syyttäjään.        Snellin kanssa samassa kuvassa puheenjohtaja Svetlana Ivanova, seuraavaksi varapuheenjohtaja Natalia Nikolajevna ja Ivanova ja erilliskuvassa nuorisoasiain syyttäjä Tatjana Kalmykova. Seurasimme rikosasian käsittelyä. Yhteistyöstä Pietarin kansainvälisten lakimiesten kanssa laaditaan erillinen asiakirja. Isännille lämpimät kiitokset. Lisätietoja esim  http://atlasjustice.com/ valokuvat: copyright…

Hallitus kokoontui 10.2.2015 – tällä viikolla seitsemän uutta jäsentä

Yhdistys sai tällä viikolla seitsemän uutta jäsentä. Jos vauhti jatkuu, jäseniä on pian viisisataa. Kevätkokouksen ajankohdaksi on ALUSTAVASTI päätetty 17.4.2015 klo 14 ja paikaksi Helsinki. Helsingin hovioikeudessa järjestetään tietojemme mukaan 8.5.2015 keskustelutilaisuus, jonne on toivotettu tervetulleiksi edustajia niin Auktorisoiduista Lakimiehistä kuin Asianajajaliitostakin. Tilarajoitteen vuoksi hallitus kehottaa osallistumaan halukkaita jäseniä ilmoittautumaan sähköpostitse hallitus@alaki.fi. Nimeä ja tavaramerkkiä koskeviin vireillä oleviin asioihin saa lähettää näkökulmia ja aineistoa hallitukselle osoitteella hallitus@alaki.fi. Talous on tasapainossa, edelliseltä tilikaudelta on jäänyt varoja ja uusi toimintavuosi tuo jäsenmaksutuloja ja liittymismaksuja. Tilinpäätöstä käsitellään kevätkokouksessa.…

Lakiasiaintoimistoja

(tiedot kerätty internetistä) Aittoniemi, Liisa; Almgren, Veikko, Almgren & Sankamo; Arola, Mikko Lakiasiaintoimisto M. Arola Oy; Eldberg, Tom Scanlaw Oy; Enegren, Jannika; Engström, Dickie Delex Oy; Haanpää, Antti Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co Oy; Häkkinen, Martti Arkadian Lakiasiaintoimisto Oy; Härkönen, Jouki Lakiasiaintoimisto J. Härkönen Oy; Haukanhovi, Hannu Helsingin Hoviyhtymä Oy; Haukanhovi, Sirkka-Liisa Helsingin Hoviyhtymä Oy; Heikkilä, Arto Avainteema Oy; Hietala, Harri Työelämän sopimus- ja lakipalvelut SOPLA; Hopsu, Juhani Talousjuristit Oy; Huunan-Seppälä, Matti Tuuslex Oy; Ikonen, Jaakko Lakiasiaintoimisto Majakka Oy; Ikonen, Leeni Lakiasiaintoimisto Knuuti Ky; Janzon, Tor Orasmus…

Muut asianajoa ammatikseen harjoittavat henkilöt

Käräjäoikeuslakia on hiljattain muutettu. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140340 6 § Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Voimmeko omassa mainonnassamme kertoa harjoittavamme asianajoa? Edelliseen ja lukemattomiin muihin lainkohtiin sekä lainvalmisteluasiakirjoihin nähden meidän pitäisi voida kertoa, että lakiasiaintoimistoissa harjoitetaan asianajoa.…

Asianajajaliitto tahtoo monopolia 2020 luvulla

Asianajajaliitto on vuoden 2015 alussa linjannut tavoitteensa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Yhtenä tavoitteena on, että oikeudenkäyntiasioita hoitavat 2020-luvulla vain asianajajat. – – – – Asianajajamonopoliin tai sitä tosiasiallisesti vastaavaan järjestelmään siirtymisellä olisi merkittäviä vaikutuksia alan nykyisiin kilpailuolosuhteisiin. Puhtaaseen asianajajamonopoliin siirtyminen johtaisi toimeksiantojen keskittymiseen asianajajille ja vastaavasti muiden ammatikseen asianajoa harjoittavien lakimiesten, kuten lakiasiaintoimistojen pitäjien, elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksien kaventumiseen elleivät he sitten ryhdy asianajajiksi. Jos muut lakimiehet kuin asianajajat suljettaisiin kelpoisuusvaatimusten ulkopuolelle, heidän ammatinharjoittamisensa kävisi useassa tapauksessa mahdottomaksi, jos he eivät enää olisi kelpoisia avustamaan päämiehiään tuomioistuimissa… asiakkaiden…

Could this be a Voluntary Bar Association?

bar: 1) n. collectively all attorneys, as “the bar,” which comes from the bar or railing which separates the general spectator area of the courtroom from the area reserved for judges, attorneys, parties and court officials. A party to a case or criminal defendant is “before the bar” when he/she is inside the railing. 2) v. to prevent some legal maneuver, as in “barring” a lawsuit due to the running of the time to file. 3) to prohibit and keep someone from entering a room,…

Hintahaitari

Vuonna 2007 yleisin tuntihinta oli Asianajajaliiton oman selvityksen mukaan 223 euroa, kun viime vuonna (2013) mediaanihinta oli 248 euroa. HS:n vertailussa kävi ilmi, että lakiasiaintoimistossa keskimääräinen tuntitaksa on 200 euroa ja asianajotoimistossa 227 euroa. Tuntiveloitus vaihtelee kuitenkin yleensä suuresti toimeksiannon mukaan. Lisätietoja