Yhdistyksen kevätkokouksen päätöksiä 20.4.2017

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2016. Päätettiin lisätä yhdistyksen tunnettavuutta, jäsenten yhteistoimintaa ja ammattitaidon kehittämistä sekä oikeusolojen kehittämiseen osallistumista. Vahvistettiin: liittymismaksuksi 75 euroa (korotettiin) luonnollisen jäsenen vuosimaksuksi 50 euroa (säilyi ennallaan) vapaaehtoiseksi luonnollisen jäsenen lisämaksuksi 50 euroa vuonna 2017 ainaisjäsenmaksuksi luonnolliselta henkilöltä 500 euroa (korotettiin) yrityksen jäsenmaksuksi 800 euroa vuosi (korotettiin) yhteisön kannatusmaksuksi 2000 euroa kerrallaan Päätettiin jatkaa puolustautumista Asianajajaliittoa vastaan. Päätettiin, ettei yhdistyksen sääntöjä muuteta. Hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi valittiin: Puheenjohtajaksi Petteri Snell ja jäseniksi Wangell, Salo, Leivonen, Engström, Haukanhovi, Ylätalo,…

Jäseneksi valvontalautakuntaan! HAKU VIIMEISTÄÄN 5.5.2017

  JULKAISTAVAKSI:   OM 9/33/2017   LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN SUOMEN ASIANAJAJALIITON YHTEYDESSÄ TOIMIVAAN VALVONTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2018 – 31.12.2020     Asianajajista annetun lain (716/2011) 7 a §:n mukaan valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.   Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavan jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy valvontalautakunnassa 31.12.2017. Nyt nimitettävän jäsenen ja hänen…

Oikeudenkäyntiasiamiehestä – Attorney

© Ministry of Justice, Finland Oikeudenkäymiskaari 15 luku Code of Judicial Procedure Chapter 15 — Oikeudenkäyntiasiamiehestä (11.4.1958/150) Attorney (150/1958) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000 http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1734/en17340004.pdf 1 § (14.1.1972/21) Section 1 (21/1972) Asianosainen, jota ei ole määrätty saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, saa oikeudenkäynnissä käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä. (1) A party who has not been ordered to appear in court in person may retain the services of an attorney in the trial. Syyttäjän puhevaltaa ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. (2) The right of the prosecutor to be heard may not be exercised by attorney. Henkilökohtaisesti tuomioistuimeen…

Oikaisu Iltalehden 19.2.2017 julkaisemaan lehtijuttuun Kolmikielinen…

Linkki Iltalehden juttuun   Kolmikielinen nimihirviö ym.   Oikaisu: Käräjäoikeuden tuomioon on ilmoitettu tyytymättömyyttä, joten se ei ole lainvoimainen. Englannin kielisten sanojen käyttö yhdistyksen nimessä havaittiin sinänsä oikeutetuksi. Yhdistyksemme jäsenet ovat oikeudenkäyntiasiamiehiksi auktorisoituja lakimiehiä. Englannin kielen sana  attorney on 1700 luvulta alkaen tarkoittanut oikeudenkäyntiasiamiestä. Sellaiseksi kelpaavat Suomessa asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Oikeusministeriö julkaisee lakikäännöksiä. Oikeusapulain käännöksessä luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat “Licensed Attorneys”. Asianajajaliiton asiantuntijan lakikäännöksessä ne ovat “Licensed Legal Counsels”. Oikeudenkäymiskaaren (15:2.1§) käännöksen mukaan asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat “may serve…

Hallituksen päätös 14.2.2017 Nimikiistan jatkokäsittelystä ja kevätkokouksesta

Hallitus on päättänyt, että yhdistys hakee jatkokäsittelylupaa hovioikeudelta nimikiistassa. Yhdistyksen kevätkokous kutsutaan koolle 20.4. Klo 15 osoitteessa Museokatu 13 a 1, Helsinki (Snellin toimisto) Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. yhdistyksen säännöt) Kokouksessa voidaan käsitellä myös yhdistyksen  sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa ja kysymystä muutoksenhaun perille ajamisesta nimikiistassa.   Nimikiistan osalta Jäsenen kysymykseen sihteerin antama vastaus: Olemme päättäneet hakea muutosta. Kun Asianajajaliitto ei suostunut suoraan menoon Korkeimpaan oikeuteen, joudumme koettamaan ensin jatkokäsittelylupaa Hovioikeudesta. Advokat -termi kuuluu Suomessa asianajajille. Joutsenen uusimmassa oikeusministeriön vuonna 2016 julkaisemassa lakikäännöksessä olemme Licenced…

Nimikiistassa 2-1 kantajan hyväksi

Käräjäoikeus on tänään ratkaissut nimiriidan Asianajajaliiton hyväksi katsoen, että Attorney at Law on Suomessa vakiintunut asianajaja -nimityksen käännökseksi. Englanninkielisten sanojen rekisteröinti suomalaiseen yhdistyksen nimeen ei ollut yhdistyslain vastaista. Sanaa Auktorisoidut pidettiin kuitenkin harhaanjohtavana. Tuomio oli yksimielinen. Yhdistyksemme on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon.   Kelpaisikohan seuraava meitä koskeva tituleeraus Asianajajaliitolle: Lisenced Legal Counsel, may serve as an attorney at a court of law.

Hallitus hyväksyi yhdeksän uutta jäsentä

Auktorisoitujen lakimiesten määrä jatkaa kasvuaan. Tänään hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä. Jäsentemme joukossa on muun muassa oikeustieteen lisensiaatteja ja tohtoreita sekä lakitutkinnon lisäksi muiden alojen korkeakoulututkintoja suorittaneita henkilöitä. Oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta ei  vuoteen 2013 saakka vaadittu lupaa oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. Suurin osa jäsenistämme on aloittanut työnsä ennen vuotta 2013.  Väite asianajajalta vaadittavaa lyhyemmästä työkokemuksesta ei jäsentemme kohdalla yleensä pidä paikkaansa. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat valvonnan alaisia ja heidän on ylläpidettävä ammattitaitoaan. Vastuuvakuutus on myös hankittava. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on noudatettava hyvää asianajotapaa vaikka hän ei olekaan…