Hallituksen päätös 14.2.2017 Nimikiistan jatkokäsittelystä ja kevätkokouksesta

Hallitus on päättänyt, että yhdistys hakee jatkokäsittelylupaa hovioikeudelta nimikiistassa. Yhdistyksen kevätkokous kutsutaan koolle 20.4. Klo 15 osoitteessa Museokatu 13 a 1, Helsinki (Snellin toimisto) Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. yhdistyksen säännöt) Kokouksessa voidaan käsitellä myös yhdistyksen  sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa ja kysymystä muutoksenhaun perille ajamisesta nimikiistassa.   Nimikiistan osalta Jäsenen kysymykseen sihteerin antama vastaus: Olemme päättäneet hakea muutosta. Kun Asianajajaliitto ei suostunut suoraan menoon Korkeimpaan oikeuteen, joudumme koettamaan ensin jatkokäsittelylupaa Hovioikeudesta. Advokat -termi kuuluu Suomessa asianajajille. Joutsenen uusimmassa oikeusministeriön vuonna 2016 julkaisemassa lakikäännöksessä olemme Licenced…

Nimikiistassa 2-1 kantajan hyväksi

Käräjäoikeus on tänään ratkaissut nimiriidan Asianajajaliiton hyväksi katsoen, että Attorney at Law on Suomessa vakiintunut asianajaja -nimityksen käännökseksi. Englanninkielisten sanojen rekisteröinti suomalaiseen yhdistyksen nimeen ei ollut yhdistyslain vastaista. Sanaa Auktorisoidut pidettiin kuitenkin harhaanjohtavana. Tuomio oli yksimielinen. Yhdistyksemme on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon.   Kelpaisikohan seuraava meitä koskeva tituleeraus Asianajajaliitolle: Lisenced Legal Counsel, may serve as an attorney at a court of law.

Hallitus hyväksyi yhdeksän uutta jäsentä

Auktorisoitujen lakimiesten määrä jatkaa kasvuaan. Tänään hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä. Jäsentemme joukossa on muun muassa oikeustieteen lisensiaatteja ja tohtoreita sekä lakitutkinnon lisäksi muiden alojen korkeakoulututkintoja suorittaneita henkilöitä. Oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta ei  vuoteen 2013 saakka vaadittu lupaa oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. Suurin osa jäsenistämme on aloittanut työnsä ennen vuotta 2013.  Väite asianajajalta vaadittavaa lyhyemmästä työkokemuksesta ei jäsentemme kohdalla yleensä pidä paikkaansa. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat valvonnan alaisia ja heidän on ylläpidettävä ammattitaitoaan. Vastuuvakuutus on myös hankittava. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on noudatettava hyvää asianajotapaa vaikka hän ei olekaan…

Tavaramerkkiriidassa ratkaisu 27.12.2016

PRH on 27.12.2016 ratkaissut siellä vireillä olleen väiteasian, jossa Suomen Asianajajaliitto r.y. vaati tavaramerkin 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) poistamista rekisteristä. Ratkaisu on yhdistyksellemme myönteinen, eli väite hylättiin kokonaan. Merkki säilyy rekisterissä  “Oikeudelliset palvelut” luokassa 45. Yhteenvetona voi todeta, että – merkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen, vaikka siinä onkin erottamiskyvyttömiä osia; – siitä, ettei keskivertokuluttaja tunnista kaupallista alkuperää, ei ole esitetty väitteentekijän toimesta näyttöä; – merkille ei ole erityistä vapaana pitämisen tarvetta; ja – merkkiä ei voi pitää harhaanjohtavana näiden palveluiden osalta. Ratkaisu…

huoltoriitojen sovittelukoulutusta pe 20.1.2017 klo 12 – 14:30

Keski-Suomen käräjäoikeus järjestää huoltoriitojen sovittelukoulutuksen asianajajille ja muille lakimiehille pe 20.1.2017 klo 12 – 14:30, sali 1. Koulutus on vuorovaikutteista ja osittain pienryhmätyöskentelyä. Keskusteltavia aiheita ovat mm. – mitä vanhemmat ja lakimiehet toivovat ja odottavat sovittelijoilta – mitä sovittelijat toivovat ja odottavat lakimiehiltä – kuinka sovittelussa tehdyt sopimukset toimivat käytännössä – sovittelun esteet eli onko sovittelussa ollut liian vaikeita konflikteja – lakimiesten osallistuminen sovitteluistuntoihin – muut mahdolliset haasteet ja ongelmat huoltoriitasovitteluissa Ilmoittautuminen sähköpostilla (topi.kilpelainen@oikeus.fi) viimeistään ti 17.1.2017. Voitte myös etukäteen ilmoittaa kysymyksiä koulutukseen. Yhteistyöterveisin Topi…

Ilmoittautumismenettely syyskäräjille 2016

Ilmoittaudu sähköpostitse heti, niin osaamme varata lisää tilaa tarvittaessa. Vastaanottaja = auktorisoidut@gmail.com Aihe = syyskäräjät 2016 Viesti = ilmoittaudun/ en ilmoittaudu kokoukseen (klo 14-18) ilmoittaudun / en ilmoittaudu  illalliselle (klo 19 alkaen) avec tulee / ei tule illalliselle   Maksa viimeistään 13.11.2016 illalliskortti yhdistyksen tilille IBAN =  Fi48 1215 3000 1404 94 BIC = NDEAFIHH Viite = 20381 Määrä = 70 e/hlö Viesti = osallistujien nimet, jos ei ilmene maksajan kohdalta