Hallitus hyväksyi yhdeksän uutta jäsentä

Auktorisoitujen lakimiesten määrä jatkaa kasvuaan. Tänään hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä. Jäsentemme joukossa on muun muassa oikeustieteen lisensiaatteja ja tohtoreita sekä lakitutkinnon lisäksi muiden alojen korkeakoulututkintoja suorittaneita henkilöitä. Oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta ei  vuoteen 2013 saakka vaadittu lupaa oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. Suurin osa jäsenistämme on aloittanut työnsä ennen vuotta 2013.  Väite asianajajalta vaadittavaa lyhyemmästä työkokemuksesta ei jäsentemme kohdalla yleensä pidä paikkaansa. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat valvonnan alaisia ja heidän on ylläpidettävä ammattitaitoaan. Vastuuvakuutus on myös hankittava. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan on noudatettava hyvää asianajotapaa vaikka hän ei olekaan…

Tavaramerkkiriidassa ratkaisu 27.12.2016

PRH on 27.12.2016 ratkaissut siellä vireillä olleen väiteasian, jossa Suomen Asianajajaliitto r.y. vaati tavaramerkin 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) poistamista rekisteristä. Ratkaisu on yhdistyksellemme myönteinen, eli väite hylättiin kokonaan. Merkki säilyy rekisterissä  “Oikeudelliset palvelut” luokassa 45. Yhteenvetona voi todeta, että – merkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen, vaikka siinä onkin erottamiskyvyttömiä osia; – siitä, ettei keskivertokuluttaja tunnista kaupallista alkuperää, ei ole esitetty väitteentekijän toimesta näyttöä; – merkille ei ole erityistä vapaana pitämisen tarvetta; ja – merkkiä ei voi pitää harhaanjohtavana näiden palveluiden osalta. Ratkaisu…

huoltoriitojen sovittelukoulutusta pe 20.1.2017 klo 12 – 14:30

Keski-Suomen käräjäoikeus järjestää huoltoriitojen sovittelukoulutuksen asianajajille ja muille lakimiehille pe 20.1.2017 klo 12 – 14:30, sali 1. Koulutus on vuorovaikutteista ja osittain pienryhmätyöskentelyä. Keskusteltavia aiheita ovat mm. – mitä vanhemmat ja lakimiehet toivovat ja odottavat sovittelijoilta – mitä sovittelijat toivovat ja odottavat lakimiehiltä – kuinka sovittelussa tehdyt sopimukset toimivat käytännössä – sovittelun esteet eli onko sovittelussa ollut liian vaikeita konflikteja – lakimiesten osallistuminen sovitteluistuntoihin – muut mahdolliset haasteet ja ongelmat huoltoriitasovitteluissa Ilmoittautuminen sähköpostilla (topi.kilpelainen@oikeus.fi) viimeistään ti 17.1.2017. Voitte myös etukäteen ilmoittaa kysymyksiä koulutukseen. Yhteistyöterveisin Topi…

Ilmoittautumismenettely syyskäräjille 2016

Ilmoittaudu sähköpostitse heti, niin osaamme varata lisää tilaa tarvittaessa. Vastaanottaja = auktorisoidut@gmail.com Aihe = syyskäräjät 2016 Viesti = ilmoittaudun/ en ilmoittaudu kokoukseen (klo 14-18) ilmoittaudun / en ilmoittaudu  illalliselle (klo 19 alkaen) avec tulee / ei tule illalliselle   Maksa viimeistään 13.11.2016 illalliskortti yhdistyksen tilille IBAN =  Fi48 1215 3000 1404 94 BIC = NDEAFIHH Viite = 20381 Määrä = 70 e/hlö Viesti = osallistujien nimet, jos ei ilmene maksajan kohdalta

Ilmoittaudu viimeistään 13.11. Syyskäräjät 25.11.2016 klo 14 alkaen Helsingissä

Kokouksen puolella (klo 14 alkaen) muun muassa muistelemme mikä on muuttunut kuluvan vuoden aikana ja mikä tulee muuttumaan tulevana vuonna. Lisäksi tutustumme Helsingin käräjäoikeudessa yhdistystämme vastaan vireillä olevaan asiaan, jossa prekluusio uhkaa 28.11.2016. Toivottavasti voimme illan mittaan (esim klo 19 alkaen)  nostaa maljoja IBA:n täysjäsenyyden kunniaksi.  We are attorneys, because we can act as attorneys 🙂 Sitovia ilmoittautumisia pyydetään lähettämään osoitteella auktorisoidut@gmail.com mahdollisimman pian mutta viimeistään 13.11.2016. Avecin saap ottaa mukkaan, kunhan ilmoittautuu. Kaksi vuotta lusikoimme nokalla. Sieltä vapautuneina siirrymme kakun ääreen Kämppiin Tila: Paavo…

Likaista peliä nimiriidassa

Aikaisemmin luvansaaneita oikeudenkäyntiavustajia koskeva laki oli oikeusministeriön käännöksissä “a licensed attorney referred to in the Act on licensed attorneys (715/2011)” Oikeudenkäymiskaaren tuoreessa vuoden 2016 käännöksessä on nykyisin näin: Chapter 15 — Attorney (150/1958) – – – Section 2 (718/2011) (1) Unless otherwise provided in this or another Act, an advocate, a public legal aide or counsel who has obtained the license referred to in the Licensed Counsel Act (715/2011) may serve as an attorney or counsel. Samalla säädöksellä on nyt kaksi eri käännösnimeä.   Pidämme mahdollisena,…

Would you like to become a solicitor?

…@lakimiesliitto.fi> Päivämäärä: perjantai 16. syyskuuta 2016 klo 14.48 Vastaanottaja: Petteri Snell <psnell@psnell.fi> Aihe: Solicitor-pätevyys/luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Hei, tiedoksenne, että Solicitors Regulation Authority (SRA) on Lakimiesliiton hakemuksesta hyväksynyt myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat listaansa päteviksi lakimiehiksi, jotka voivat hakea ja pätevöityä Solicitoriksi Englannissa ja Walesissa käymättä koko SRA Training Regulations’issa määriteltyä koulutusta ja harjoittelua. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat voivat siten suoraan olla kelpoisia siirtymään Solicitoreiksi Qualified Lawyers Transfer Scheme’n (QLTS) kautta. Aikaisemmin ainoastaan asianajajilla on ollut vastaava mahdollisuus. Lisätietoa QLTS:stä sekä listan tunnustettujen toimialueiden kelpoisista lakimiehistä löydät seuraavien…

Jos on muu erityinen syy, puolustajaksi voidaan määrätä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Silloin tällöin  käräjätuomari vaatii luvan saaneelta oikeudenkäyntiavustajalta selvitystä siitä “millä perusteella puolustajaksi esitetään muuta kuin kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä”. Kysymys on väärin asetettu. Luvan saanut täyttää kelpoisuusehdot. Lain mukaan epäillyllä on oikeus valita kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö puolustajakseen. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja täyttää kelpoisuusvaatimukset. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa vain syrjitään lainsäädännössämme siten, että ensisijaisesti puolustajaksi olisi määrättävä asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Säännökset ovat avustajauudistusta edeltävältä aikakaudelta. Syrjintää perusteltaneen nykyisin ehkä sillä, että uraansa aloittaessaan luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta vaaditaan muodollisesti vähäisempi työkokemus kuin asianajajilta. Molempia ryhmiä valvotaan tehtävissään. Todellisuudessa puolustajaksi voidaan ehdottaa 30 vuoden…