Valitusajat lyhenivät turvapaikka-asioissa 1.9.2016

{{unknown}}Syyskuun alusta tulee voimaan laki, jonka mukaan valitus hallinto-oikeuteen pitää tehdä 21 päivän kuluessa ja valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on haettava 14 päivän kuluessa tiedoksi saannista. Hallinto-oikeus voi antaa määräajan, jonka aikana mahdolliset lisäselvitykset on toimitettava. Valitusajan lyheneminen koskee kansainvälisen suojelun lisäksi myös muita oleskelulupia, joita on haettu kansainvälisen suojelun hakemuksen yhteydessä. http://www.migri.fi/nain_palvelemme/asiakastiedotteet/tiedotteet_-_turvapaikka/1/0/turvapaikkapaatosten_valitusajat_lyhenevat_69598  

Yhdistyksemme jäsenyys IBA:ssa

ratkaistaan syyskuun lopulla   Thank you very much for submitting your application, which will be sent to the IBA Credentials Committee. The Committee next meets in Washington, DC, at the IBA’s Annual Conference. They will review all new member organisation applications at that time and will make their recommendations regarding membership to the IBA Council for a vote. You will hear from us shortly thereafter with the results of the vote and further information regarding your membership. Kind regards, Becca Verhagen Head of Bar Issues…

ks http://LAUSUNTOPALVELU.FI ja http://OTAKANTAA.FI

Hankerekisterikin on muuttunut. ks. http://valtioneuvosto.fi/hankkeet Jäsenet voivat ehdottaa yhdistyksen hallitukselle, että se antaisi lausunnon jostakin vireillä olevasta hankkeesta tai tekisi aloitteen hankkeen vireille saamiseksi. Ehdottaa voi myös minkä sisältöinen lausunnon tai aloitteen tulisi olla. Yhdessä voimme enemmän. http://LAUSUNTOPALVELU.FI ja http://OTAKANTAA.FI

Lakimiesuutisissa on juttu meistä

{{unknown}}Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat järjestäytyivät 14.06.2016 | järjestöasiat Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien yhdistys Auktorisoidut Lakimiehet edistää jäsentensä edunvalvontaa ja yhteistoimintaa. Artikkeli on saatavissa jäsenalueella. http://www.lakimiesuutiset.fi/