Tilaa tarjolla 30-52 m2 Helsingissä

Helsingissä, keskustan arvotalossa vuokralle tarjotaan toimistotilaa. Samoissa tiloissa toimii myös yksi asianajotoimisto ja yksi lakiasiaintoimisto. Osoite: Fredrikinkatu 25 a 00120 HKI       Lisätiedot kts oikotie kohde numero 13807726   Yhteydenottoihin vastaa VT Ilkka Malka

Suhde Helsingin Kansainväliset Välimiehet ry:een

Yhdistyksellämme ei enää ole toimivaa suhdetta yllä mainittuun yhdistykseen, jonka rekisteröityyn hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Arvo Survo ja Jan Mikkonen. Kyseinen yhdistys on avannut nettisivut osoitteessa http://helsarbitr.com. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimihenkilöitä ei kuulu kyseisen yhdistyksen hallintoon. Tänään 23.9.2017 voi tuon yhdistyksen sivuilta lukea yhdistyksen yhteystiedoiksi muun muassa  valter.vesalla@hotmail.com

viivästymisestä ja sen hyvittämisestä

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä HE 233/2008 HE 286/2010 HE 85/2012   Viivästymishyvitys /Finlex KKO:2010:31  hylätty KKO:2010:87  tutkimatta KKO:2011:78   3000 e hyvitys + 1000 korotus KKO:2011:87   4500 e hyvitys KHO:2016:2448    Oikeudenkäynnin kesto /Finlex KKO:2016:45 KKO:2005:73 KKO:2004:58   Esitutkinnan kesto /Finlex /EIT KKO:2011:38   Muita ratkaisuja OKV 2013 sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kohtuuttoman pitkän käsittelyajan vuoksi   Maksatus, valtiokonttori      

Turvasähköpostista

{{unknown}}Asiakkaiden salaisuuksia ei pitäisi lähettää salaamattomassa sähköpostissa. Taloustiedot, pankkitilit ja sosiaaliturvatunnukset ovat voineet joskus eksyä suojaamattomaan sähköpostiin. Asiakkaalta on hyvä pyytää suostumus salaamattomaan sähköpostiliikenteeseen. Jos tietoja ei käsittele huolellisesti, voi joutua korvaamaan vahinkoja. Sähköpostit voivat olla osa liikekirjeenvaihtoa ja tulla säilytettäväksi pitkiäkin aikoja – turvallisesti. Asian voi järjestää monella tavalla.   Oikeusministeriön alaisille laitoksille asiakkaat voivat lähettää turvapostia ilmaiseksi: Turvapostin lähettäminen Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi Avautuu uuteen ikkunaan) on viraston asiakkaille suositeltu tapa toimittaa ministeriöön ja virastoihin salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista,…

tutkimus jakamattomuussuojasta

Turussa 2.5.2017 Hyvä vastaanottaja! Perintökaaren 3 luvun 1 a §:n mukainen lesken vähimmäissuoja, lesken oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä siinä oleva tavanomainen asuntoirtain, on ollut voimassa vuodesta 1983 eli yli kolmekymmentä vuotta. Itse säännös on niukka, sitä täydentävä perintökaaren 12 luku iän painama ja ylimmän oikeusasteen tulkinta-apuakin on saatu varsin vähän. Syynä viimeksi mainittuun tuskin kuitenkaan on soveltamistilanteiden harvinaisuus tai ongelmattomuus, vaan vähäinen oikeuskäytäntö selittynee pikemminkin sillä, ettei kuolinpesissä ajanhukan ja kuluriskin pelossa lähdetä käräjöimään. Ristiriitatilanteet tuntuvat joskus ratkeavan jopa…

Yhdistyksen kevätkokouksen päätöksiä 20.4.2017

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2016. Päätettiin lisätä yhdistyksen tunnettavuutta, jäsenten yhteistoimintaa ja ammattitaidon kehittämistä sekä oikeusolojen kehittämiseen osallistumista. Vahvistettiin: liittymismaksuksi 75 euroa (korotettiin) luonnollisen jäsenen vuosimaksuksi 50 euroa (säilyi ennallaan) vapaaehtoiseksi luonnollisen jäsenen lisämaksuksi 50 euroa vuonna 2017 ainaisjäsenmaksuksi luonnolliselta henkilöltä 500 euroa (korotettiin) yrityksen jäsenmaksuksi 800 euroa vuosi (korotettiin) yhteisön kannatusmaksuksi 2000 euroa kerrallaan Päätettiin jatkaa puolustautumista Asianajajaliittoa vastaan. Päätettiin, ettei yhdistyksen sääntöjä muuteta. Hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi valittiin: Puheenjohtajaksi Petteri Snell ja jäseniksi Wangell, Salo, Leivonen, Engström, Haukanhovi, Ylätalo,…

Jäseneksi valvontalautakuntaan! HAKU VIIMEISTÄÄN 5.5.2017

  JULKAISTAVAKSI:   OM 9/33/2017   LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN SUOMEN ASIANAJAJALIITON YHTEYDESSÄ TOIMIVAAN VALVONTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2018 – 31.12.2020     Asianajajista annetun lain (716/2011) 7 a §:n mukaan valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.   Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavan jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy valvontalautakunnassa 31.12.2017. Nyt nimitettävän jäsenen ja hänen…