AVIOEHTOSOPIMUS (ks. mm. Avioliittolaki II osa 3 luku)


Me allekirjoittaneet sovimme, ettei kummallakaan meistä ole avio-oikeutta toistemme varallisuuteen, sen tuottoon tai niiden sijaan tulleisiin varoihin.

Kihlakumppaneiden/puolisoiden allekirjoitukset (nimi, ammatti, kotipaikka, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

___________ __/__ 20___ _____________________________ _________________________________________

TODISTUSLAUSUMA

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että yllä mainitut henkilöt, joiden henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, ovat omakätisesti allekirjoittaneet tämän avioehtosopimuksen. Toteamme, että he ovat tehneet avioehtosopimuksen vapaasta tahdostaan ja että he ovat kyenneet ymmärtämään sen merkityksen.

Paikka ja aika edellä mainitut


Todistaja 1, nimi, ammatti, kotipaikka, syntymäaika, yhteystiedot Todistaja 2, nimi, ammatti, kotipaikka, syntymäaika, yhteystiedot

(ei testamentin tekijän eikä testamentin saajien lähisukulainen eikä näiden puoliso)

ks. Digi- ja vaestotietoviraston ohjeita avioehtosopimuksiin

Maksu tämän asiakirjapohjan kopioimisesta 15 e.

Puhelinneuvottelu asiakirjan muokkaamiseksi veloitetaan erikseen 49 e + alv (24%)/ jokainen alkava 30 minuuttia.

HUOM: avioehtosopimus on rekisteröitävä että se tulisi voimaan.