Yksi sivutoiminen lupalakimies

Lautakunnan mukaan sen kokousta siirrettiin 9 päivää ainoan ja sivutoimisen lupa-asioita esittelevän lakimiehen virkavapaan vuoksi. Kokouksessa 21.5.2014 käsiteltiin vanhimpana 21.3.2014 vireille tullut hakemus. Suurin osa hakijoista olisi lautakunnan mukaan voinut hakea lupaa aikaisemmin jo yhden vuoden ja neljän kuukauden ajan.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on lautakunnan mukaan 30 päivää. Kokouksista aiheutuu kustannuksia, jotka vaikuttavat suoraan perittävien maksujen määrään, eikä lautakunta havainnut aihetta kokousten tihentämiseen.

Kysymykseemme siitä saisiko italialainen asianajaja luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana saimme vastauksen, että luvan saavat ne, jotka täyttävät lain 2 §:ssä säädetyt edellytykset.

Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan jäsenalueella (tiedostonhallinta/Default/Lautakunta)

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset/oikeustieteen_alan_tutkinnot

Oikeustieteen alan tutkinnon toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä suorittanut EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen voi hakea Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkinto. Päätös annetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain nojalla.

Päätös annetaan tarvittaessa ehdollisena niin, että hakijan tulee suorittaa kelpoisuuskoe aiheista, jotka sisältyvät Suomessa vaadittavaan koulutukseen mutta eivät ole sisältyneet hakijan koulutukseen. Kelpoisuuskokeen toimeenpanee yliopiston tiedekunta, jossa voi suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Kelpoisuuskokeeseen sisältyvät seuraavat aihealueet, joista hakijan suoritettavaksi määrätään osa tai kaikki:
– Suomen oikeusjärjestelmän rakenne ja lähteet
– velvoiteoikeus
– esineoikeus
– perhe- ja jäämistöoikeus
– rikosoikeus
– prosessioikeus
– valtiosääntöoikeus
– hallinto-oikeus

Lisätietoja kelpoisuuskokeen sisällöstä saa kelpoisuuskoetta järjestävistä tiedekunnista.

Jos hakijalla on Suomessa hankittua ammattikokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta, hän voi hakea vapautusta yhdestä tai useammasta kelpoisuuskokeen aihealueesta. Hänen tulee tällöin toimittaa hakemuksensa liitteenä Opetushallitukselle seuraavat asiakirjat:

1. Yksilöity selvitys siitä, mitä kelpoisuuskokeen aihealueita hakija katsoo ammattikokemuksensa aikana hankkimiensa tietojen korvaavan.

2. Kopiot työtodistuksista sekä muista asiakirjoista, joihin selvityksessä viitataan.

Kun hakija on suorittanut kelpoisuuskokeen, hän lähettää Opetushallitukselle hakemuksen lopulliseksi päätökseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.