11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI SÄÄTYTALO

Turvaako nykyinen välimiesmenettelylaki Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn?
VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI
11.9. 2018 KLO 8.30-11.30
SÄÄTYTALO, SALI 15, SNELLMANINKATU 9-11
Välimiesmenettely on keskeinen osa elinkeinoelämän riidanratkaisua. Sitä käytetään kaupallisia sopimuksia koskevien riitojen ratkaisemisessa yleensä jo sopimukseen sisältyvän välityslausekkeen perusteella. Välimiesmenettelyn suosio perustuu muun muassa menettelyn nopeuteen ja luottamuksellisuuteen.
Välimiesmenettely on prosessina tavanomaista oikeudenkäyntiä joustavampi. Menettelyä sitovia säännöksiä on suhteellisen vähän, ja asianosaiset voivat pitkälti sopia menettelyn järjestämisestä ja prosessin kulusta.
Suomessa välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelylaissa. Laki on vuodelta 1992. Lain valmistelussa on otettu huomioon muun muassa UNCITRAL:n vuoden 1985 mallilaki kansainvälisen kaupan välimiesmenettelystä. Merkittävä osa lain perusratkaisuista on yhä alkuperäisessä muodossaan.
Elinkeinoelämän riitakysymykset ovat viime vuosikymmenien aikana monimutkaistuneet muun muassa globalisaation vaikutuksesta. UNCITRAL:n mallilakia on osittain uudistettu vuonna 2006 voimaan tulleilla muutoksilla.
Oikeusministeriölle on tehty aloite välimiesmenettelylain uudistamiseksi. Lain uudistustarpeiden arviointi on tämän vuoksi tullut ajankohtaiseksi. Tarkoituksena on arvioida, miten nykyinen välimiesmenettelylaki palvelee elinkeinoelämän riidanratkaisutarpeita. Vastaako laki parhaalla mahdollisella tavalla Suomen elinkeinoelämän tarpeita ja varmistaako se oikeusturvan toteutumisen?
Seminaaripuheenjohtaja professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto
Ohjelma
Kahvitarjoilu
Avaus
– Oikeusministeri Antti Häkkänen
Välimiesmenettelylain ongelmakohdat – onko niitä?
– toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
– kommenttipuheenvuoro lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö
Miltä osin voimassa olevaa välimiesmenettelyä koskevaa lainsäädäntöä olisi syytä uudistaa?
– oikeusneuvos Gustaf Möller, asianajotoimisto Krogerus
Välimiesmenettelykokemuksia yritysnäkökulmasta
– Vice President and General Counsel Eeva Hakoranta, Nokia Technologies
Liike-elämän juridiikka yleisissä tuomioistuimissa, erityisesti korkeimmassa oikeudessa
– presidentti Timo Esko, korkein oikeus
Ilmoittautumiset tästä linkistä.
Tervetuloa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.