Perintätoimessa muutoksia 1.1.2019 alkaen

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018, perintärekisterilaki) tulee voimaan 1.1.2019 ja samalla kumoutuu laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (517/1999). Kaikkien niiden, jotka aikovat harjoittaa perintärekisterilain nojalla rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Nykyiset perintätoimiluvan haltijat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. ESAVI rekisteriviranomaisena toivoo nykyisten luvanhaltijoiden rekisteröityvän liukuvasti siirtymäajan kuluessa alkuvaiheen ruuhkan välttämiseksi. Rekisteri-ilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta (https://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet). Perintärekisterilain mukaan perintätoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. Lisäksi perintätoiminnan harjoittajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta. Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyvät myös muutosilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje.

 

Perintätoiminnan harjoittajalla on oltava palveluksessaan perintätoiminnasta vastaava henkilö

Asianajajat ovat uudessa laissa eri asemassa kuin luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_206+2017.aspx

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.