Helsingin hovioikeuden tilaisuus 8.5. klo 14

Hei, Huomioittehan, että perjantain tilaisuus oikeudenkäyntiasiamiehille (AA & AL) järjestetään Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa, eli sisäänkäynti tapahtuu käräjäoikeuden (Porkkalankatu 13) turvatarkastuksen kautta. Auditorion löytää opasteita seuraamalla. Paikalle on ilmoittautunut noin 15 AL:ää

”Hae asianajajaa” luetteloi muitakin kuin asianajajia

Asianajajaliitto valvoo, ettei muu kuin asianajaja käytä itsestään nimikettä asianajaja tai jotain siihen sekoitettavaa ja ettei henkilö kutsu toimistoaan asianajotoimistoksi, jollei hän ole asianajajaliiton jäsen. Asianajajaliiton sivustolla on nimellä hakumahdollisuus. Hakukentän nimet ovat  ”Asianajajan etunimi ” ja ”Asianajajan sukunimi”. Kun kenttiin syöttää nimen sellaisesta luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta, joka on asianajotoimiston palveluksessa, haku antaa tuloksen! Tuloksesta näkyy, missä asianajotoimistossa kyseinen ”muu lakimies” toimii. Yleisön suuntaan asianajajaliitto siis kutsuu itse muita lakimiehiä ”asianajajiksi”, kunhan nämä ovat asianajotoimiston palveluksessa. Emme ole vielä selvittäneet tulisiko asianajajahaussa esiin myös muita kuin käräjäkelpoisia taikka jonkin muun…

Vuosikokouksen 21.4.2015 päätöksiä

Hallitukseen valittiin, puheenjohtajaksi Petteri Snell ja muiksi jäseniksi Hannu Haukanhovi, Timo Riissanen, Petri Pulkkanen, Pekka Salo, Juha Ylätalo, Juhani Hopsu ja Emmi Wehka-aho. Varajäseniksi valittiin Sirkka-Liisa Haukanhovi ja Vesa Kärki. Ohjaus- ja valvontalautakuntaan valittiin Petri Pulkkanen, Timo Riissanen, Vesa Kärki ja Hannu Haukanhovi. Sääntöjen mukaan lautakunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Snell. Maksut pidettiin ennallaan, eli liittyminen 50 euroa, vuosimaksu henkilöltä 50 euroa. Päätettiin, että kymmenkertaisella vuosimaksulla voi henkilöjäsen vapautua jäsenmaksujen maksamisesta jatkossa (ns. ainaisjäsenmaksu). Päätettiin, ettei yhdistyksen nimeä muuteta. Päätettiin hakea Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyyttä ja International Bar Associationin…

Kuinka sanaa attorney käytetään esim. Kanadassa (POWER OF ATTORNEY ACT)

{{unknown}}Asianajajaliitto on ryhtynyt postittamaan kehotuksia olla käyttämättä sanaa attorney luvan saaneiden lakimiesten yhteydessä. Asianajajaliitto ei malta odottaa nostamansa oikeudenkäynnin lopputulosta. Odottaminen voisi kannattaa. Asianajajaliitto on vastauksessaan ensimmäiseen vastineeseemme ehdottanut, että sana counsel olisi käytettävissämme. Sanakirjan mukaan yksi sanan counsel suomalaisista merkityksistä on asianajaja. Sana muistuttaa amerikkalaisista elokuvista ja sarjoista tuttua counselor sanaa, jota käytetään muun muassa tuomarin kehottaessa asianajajia tulemaan neuvotteluun luoksensa – approach the bench. Sanan counselor suomalaisista merkityksistä asianajaja on kolmantena (sanakirja.org). Briteissä termistä attorney-at-law on luovuttu 1800 luvulla sen saaman huonon maineen vuoksi.…

MUUTOS MUUTOS: Yhdistyksen vuosikokous pidetäänkin tiistaina 21.4.2015 klo 16 (ei 14) alkaen

Pidetään Helsingissä Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (keltatiilitalo os. Runeberginkatu 14-16). Tila A-304 löytyy kolmannesta kerroksesta, talossa ei ole vartioitua naulakkoa. Kokouksessa käsitellään muun muassa säännöissä mainitut vuosikokousasiat ja kysymys siitä, onko tässä vaiheessa syytä muuttaa yhdistyksen sääntöjä yhdistyksen nimen osalta. Kokouskutsu lähetetään sääntöjen edellyttämällä tavalla myöhemmin. Muutoksen syynä (vaihto 24 päivästä ->21.4.) on jutun hoitoon liittyvä ulkomaanmatka.

Yhteyksiä itään

{{unknown}}Vierailimme Pietarissa 20-21.2.2015 tapaamassa Pietarin kansainvälisiä lakimiehiä (The International Board of Lawyers St.Petersburg). Luovutimme standaarin ja keskustelimme yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalla Venäjän AA-liiton varapuheenjohtaja ja Pietarin kansainvälisten lakimiesten pääsihteeri Valentina Leonidovna Levykina. Erilliskuvassa asianajajat Viktor Velikohatskij ja Gogolin.  Tutustuimme myös Pietarin Smolninskin piirin käräjäoikeuteen, sen rikosasioiden osastoon, puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan sekä nuorisoasioiden syyttäjään.        Snellin kanssa samassa kuvassa puheenjohtaja Svetlana Ivanova, seuraavaksi varapuheenjohtaja Natalia Nikolajevna ja Ivanova ja erilliskuvassa nuorisoasiain syyttäjä Tatjana Kalmykova. Seurasimme rikosasian käsittelyä. Yhteistyöstä Pietarin kansainvälisten lakimiesten kanssa laaditaan erillinen asiakirja. Isännille lämpimät kiitokset. Lisätietoja esim  http://atlasjustice.com/ valokuvat: copyright…

Hallitus kokoontui 10.2.2015 – tällä viikolla seitsemän uutta jäsentä

Yhdistys sai tällä viikolla seitsemän uutta jäsentä. Jos vauhti jatkuu, jäseniä on pian viisisataa. Kevätkokouksen ajankohdaksi on ALUSTAVASTI päätetty 17.4.2015 klo 14 ja paikaksi Helsinki. Helsingin hovioikeudessa järjestetään tietojemme mukaan 8.5.2015 keskustelutilaisuus, jonne on toivotettu tervetulleiksi edustajia niin Auktorisoiduista Lakimiehistä kuin Asianajajaliitostakin. Tilarajoitteen vuoksi hallitus kehottaa osallistumaan halukkaita jäseniä ilmoittautumaan sähköpostitse hallitus@alaki.fi. Nimeä ja tavaramerkkiä koskeviin vireillä oleviin asioihin saa lähettää näkökulmia ja aineistoa hallitukselle osoitteella hallitus@alaki.fi. Talous on tasapainossa, edelliseltä tilikaudelta on jäänyt varoja ja uusi toimintavuosi tuo jäsenmaksutuloja ja liittymismaksuja. Tilinpäätöstä käsitellään kevätkokouksessa.…

Lakiasiaintoimistoja

(tiedot kerätty internetistä) Aittoniemi, Liisa; Almgren, Veikko, Almgren & Sankamo; Arola, Mikko Lakiasiaintoimisto M. Arola Oy; Eldberg, Tom Scanlaw Oy; Enegren, Jannika; Engström, Dickie Delex Oy; Haanpää, Antti Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co Oy; Häkkinen, Martti Arkadian Lakiasiaintoimisto Oy; Härkönen, Jouki Lakiasiaintoimisto J. Härkönen Oy; Haukanhovi, Hannu Helsingin Hoviyhtymä Oy; Haukanhovi, Sirkka-Liisa Helsingin Hoviyhtymä Oy; Heikkilä, Arto Avainteema Oy; Hietala, Harri Työelämän sopimus- ja lakipalvelut SOPLA; Hopsu, Juhani Talousjuristit Oy; Huunan-Seppälä, Matti Tuuslex Oy; Ikonen, Jaakko Lakiasiaintoimisto Majakka Oy; Ikonen, Leeni Lakiasiaintoimisto Knuuti Ky; Janzon, Tor Orasmus…

Muut asianajoa ammatikseen harjoittavat henkilöt

Käräjäoikeuslakia on hiljattain muutettu. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140340 6 § Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Voimmeko omassa mainonnassamme kertoa harjoittavamme asianajoa? Edelliseen ja lukemattomiin muihin lainkohtiin sekä lainvalmisteluasiakirjoihin nähden meidän pitäisi voida kertoa, että lakiasiaintoimistoissa harjoitetaan asianajoa.…