LAUSUTTAVANA: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

{{unknown}}Alla oleva lausuntopyyntö on saapunut yhdistyksellemme. Hallitus pyytää jäseniä toimittamaan kommenttinsa osoitteeseen hallitus@alaki.fi viimeistään 10.8.2014 klo 23.59. Hallitus laatii yhdistyksen puolesta lausunnon OM:lle. – – – – – – – Oikeusministeriö 26.6.2014 OM 6/33/2014 Justitieministeriet OM005:00/2013 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus” (Mietintöjä ja lausuntoja 25/2014). Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1400652509040.html Pyydämme jaottelemaan lausuntonne alla olevien kysymysten mukaisesti: 1. Kantanne julkisen oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan eriyttämiseen (mietinnön kohta 5.1) 2. Kantanne kahdeksan oikeusapupiirin muodostamiseen (mietinnön kohta 5.2.1) 3.…

OM on vastannut ehdotuksiimme

Yhdistyksemme saama vastaus on luettavissa jäsenalueella hakemistossa /home/Default/Oikeusministeriö. Lupajärjestelmästä on vasta säädetty, joten pikaisiin muutoksiin ei ryhdyttäne ennen soveltamiskokemuksen karttumista. Ehdotuksia arvioitaneen kuitenkin tarkemmin asianomaista säädöstä muutoinkin muutettaessa. Asianajajien kelpoisuusvaatimusten on tarkoitettu jäävän lupalakimiehiä korkeammaksi, eikä OM ilmeisesti siihen tukeutuen havainnut tarvetta esimerkiksi saatavan perimisestä annettujen säännösten muuttamiseen.

Yksi sivutoiminen lupalakimies

Lautakunnan mukaan sen kokousta siirrettiin 9 päivää ainoan ja sivutoimisen lupa-asioita esittelevän lakimiehen virkavapaan vuoksi. Kokouksessa 21.5.2014 käsiteltiin vanhimpana 21.3.2014 vireille tullut hakemus. Suurin osa hakijoista olisi lautakunnan mukaan voinut hakea lupaa aikaisemmin jo yhden vuoden ja neljän kuukauden ajan. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on lautakunnan mukaan 30 päivää. Kokouksista aiheutuu kustannuksia, jotka vaikuttavat suoraan perittävien maksujen määrään, eikä lautakunta havainnut aihetta kokousten tihentämiseen. Kysymykseemme siitä saisiko italialainen asianajaja luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana saimme vastauksen, että luvan saavat ne, jotka täyttävät lain 2 §:ssä säädetyt edellytykset. Vastaus…

Varallisuusvastuuvakuutus lakimiesliiton yrittäjäjäsenille

Lakimiesliitto julkistaa lähiaikoina merkittävän uuden jäsenedun yrittäjäjäsenilleen, kun erittäin edullinen varallisuusvastuuvakuutus tulee liiton kautta jäsenten ulottuville. ”Olemme suunnitelleet palvelun etenkin pienille asianajo- ja lakiasiaintoimistoille”, kertoo jäsenpalveluyksikön johtaja Tommi Rainerma. (lähde: Lakimiesliitto)

Turvaa tiedot

{{unknown}}Sähköisen maailman lyhyt oppimäärä on löydettävissä esimerkiksi tuolta Uhkia voi vilkaista esimerkiksi tuolta Luottamuksellisia tietoja ei pitäisi lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Viestien salaaminen on silti harvinaista, joten turvattomia tilanteita syntyy helposti. Luotettavalla sähköisellä allekirjoituksella voi todistaa oman henkilöllisyytensä lähettäjänä ja yleensä myös salata viestin. Yksittäinen salattu viesti voi herättää sivullisen mielenkiinnon. Systemaattinen salaaminen olisi sen vuoksi järkevää. Sekään ei aina riitä, sillä salauksen voi purkaa myös oikeudettomasti. Salauksen murtamiseen sopivien ohjelmien tarjolle saattaminen on tosin rikollista (RL 34 luku 9 a ja 9 b §). Niitä…

Tuomareiden puutteellinen ammattitaito tuonut tuomioita jopa syyttömille

Yle 14.5.2014 Lakimiesten mukaan tuomareiden ammattitaito ei aina riitä jutun ratkaisemiseen. Lähes puolet Yle Uutisten poikkeuksellisen laajaan kyselyyn vastanneista lakimiehistä sanoo, että puutteet tuomioistuimissa toimivien tuomareiden ammattitaidossa ovat johtaneet jopa syyttömien tuomitsemiseen. Tuomioistuimissa asiasta ollaan eri mieltä. – – – – – Helsingin käräjäoikeuden johtajan, laamanni Eero Takkusen mukaan syyttömiä ei ole tuomittu siksi, että tuomareiden ammattitaidossa olisi puutteita. – – – – – – Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä sanoo, että Ylen tulokset eivät ole kovin hyviä hovioikeuksien näkökulmasta. – – – – –…

Jäsenkortti helpottaa asiointia

Jäsenemme kertomaa: Olin muuten tänään …käräjillä koko päivän ja aamulla ovella vedin esiin yhdistyksemme kortin. Ekana vartija kysyi ”että oletko asianajaja?” johon vastasin, että en, olen toisen yhdistyksen jäsen. Samalla paikalle tuli naisvartija sanoen, että olet sen uuden lakimiesyhdistyksen jäsen, josta meitä on tiedotettu tällä viikolla, ja että ole hyvä vaan ilman turvatarkastusta. Oli kyllä hienoa mennä oven läpi, kun vastaajan avustaja katsoi lähietäisyydellä ihmeissään mitä oikein turvatarkastuksessa tapahtui.

Käräjäoikeudet ja avustajien jäsenkortit

Tähän mennessä saapuneiden vastausten perusteella kuvallisen jäsenkortin esittävien luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja asianajajien kohtelu turvatarkastuksissa on sama. Näin ilmeisesti ainakin Espoon, Etelä-Savon, Helsingin, Hyvinkään, Kemi-Tornion, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Tuusulan, Vantaan ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Käyttökokemusten perusteella kortti toimii myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.