Jäsentoimistojamme – Medlemsbyråer

toimistohaku – söksidanalkuun Luetteloon merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia viranomaisissa Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Yhteystieto Sähköposti Matkapuhelin Internet Kaupunki Aaltonen, Keijo Tapani keijo.aaltonen@kajaani.net +358 445165193 Kajaani Aarrevuo, Kari kari.aarrevuo@lakikari.fi +358 500449534 http://www.kariaarrevuo.fi Helsinki Ahovaara, Lotta Maria lotta.ahovaara@gmail.com Helsinki Aittoniemi, Liisa Heleena lakiasiaintoimisto@aittoniemi.fi +358 405822312 http://www.aittoniemi.fi Helsinki Ala-Mieto, Tero Johannes ala-mieto@lakiasiat.com +358 405680667 https://lakiasiat.com/ Helsinki Almgren, Veikko Kalevi veikko.almgren@almgren-sankamo.fi…

Nimityksiä valvontalautakuntaan

Valtioneuvosto on 27.6.2019 nimittänyt Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja varajäseneksi OTT, dosentti Mika Launialan. Onnittelut!

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019

Hei, Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Ohessa tiedote, jota voitte välittää eteenpäin omassa organisaatiossanne. Tiedotteessa on linkit säädösteksteihin ja lisätietosivuille internetissä. Oikeusministeriö tiedottaa suurta yleisöä muutoksista elokuussa 2019. Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaansa ja asioiden käsittelyyn. Tiedote (1 kpl) on suomeksi (_su), ruotsiksi, pohjoissaameksi (_ps), inarinsaameksi (_is) ja koltansaameksi (_ks). Asiakirjojen linkkien avaaminen: hiiren oikeanpuoleinen painike –> avaa URL –selaimessa. Säädöstekstin ruotsiksi saat avaamalla dokumenttiversion…

OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN

Julistetaan haettavaksi: LUVAN SAANEITA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIA EDUSTAVA JÄSEN JA VARAJÄSEN OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.1.2020-31.12.2024 Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:n mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2019. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi tässä laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimustaja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen]ohtajan. Lain 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaa valtioneuvosto sen jälkeen, kun oikeusministeriö…

Asiakas on tunnistettava ja tunnettava

Suomalais-venäläinen kauppakamari on käsitellyt asiaa tuolla. Käteiseksi nostaminen oli tahallista rahanpesua. Lisää oikeuskäytäntöä rahanpesusta. Asianajajaliitto on julkaissut aineistoa vuonna 2017. Ympäristö on kuitenkin tiukentunut vuonna 2018 ja vuonna 2019. Rahanpesulakia sovelletaan myös luvan saaneisiin (2 § 13 kohta) mutta ei kuitenkaan (3 §) toiminnassa, joka koskee oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasiamiestehtävien hoitamista. Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtävänä pidetään varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellista neuvontaa, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä. Lain 2 §:n 13…

Lakimiesten luettelo (etsi)

Jäsentemme toimistot löytyvät luettelosta kuten aikaisemminkin. Uutena piirteenä on nyt hakuominaisuus. Kenttään ”haku” voi kirjoittaa minkä tahansa sanan tai sanan osan. Siten jäävät luettelosta näkyviin vain ne toimistot, joiden tiedoissa kyseinen merkkijono on. Esimerkiksi päivystys – tarkoittaa ainakin pakkokeinopäivystystä – eli valmiutta ottaa pakkokeinojen kourissa olevan ihmisen juttu 24/7. Pakkokeinoja ovat muun muassa pidättäminen, vangitseminen ja takavarikko sekä etsintä. Luetteloon pääsee tämän sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä. Oikopolku on tässä Kaikki jäsenemme eivät listasta näy eivätkä ole /140 tms. joukossa. Hakusanoja täydennetään sitä mukaa kun…

OM seminaari 8.3.2019 – Ylivelkaantumisen torjunta

Oikeusministeriön seminaari 8.3.2019 – Ylivelkaantumisen torjunta tänään ja huomenna – Mitä on tehty ja mitä seuraavaksi. Seminaarissa käsiteltiin nimenomaan ns. pikavippejä, mutta myös yleensäkin korkeakorkoisia lainoja ja niistä johtuvaa ylivelkaantumista. Puhujina oli aluksi oikeusministeri Häkkänen ja sen jälkeen valtiovarainministeriön edustajana osastopäällikkö Leena Mörttinen, Takuusäätiön Juha Panzar ja lisäksi puhujat Finanssialat ry:stä ja kilpailuvirastosta. Maksuhäiriömerkinnän saaneita on jo yli 380.000 ja määrä on kasvussa. Velkomustuomioita annetaan yli 400.000 vuodessa. Osittain velkaantuminen johtuu työttömyydestä, kun työvoima ja työpaikat eivät kohtaa. Uusi velkaantumisen muoto on myös suuret asuntoyhtiölainat,…