Vuoden 2019 Jäsenkorttien postitus on alkanut

  Iso erä jäsenkortteja lähetetään tänään. Jos kortti ei saavu postin tavanomaisena kulkuaikana, niin lähettäkää pyyntönne uudestaan. Jäsenkortit toimitetaan pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää osoitteella auktorisoidut@gmail.com Jäsenkortit helpottavat tuomioistuinten turvatarkastuksissa.

Joulutapaaminen Kämpissä 19.12.2018 klo 19.00 – 22.00

Yllä kuvaa pääpöydästä pääsisäänkäynnin oikealla puolella avautuvasta ravintolasalista. Kuvaaja kuuluu seurueeseen. Nykyisten tietosuojasäännösten edellyttämällä tavalla henkilöiden kasvot on muutettu kubismin keinoin tunnistamattomaksi. Vilkas keskustelu ajankohtaisista aiheista oli kuvaushetkellä juuri alkanut. Klo 22 aikoihin alkoivat jatkot, mutta niistä tuonnempana. Yhdistyksemme toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2019.

Sovittelijapäivät 6.-7.2.2019 Helsingissä

KUTSU TEILLE HENKILÖKOHTAISESTI JA EDELLEEN JAETTAVAKSI ❤ Lämpimästi tervetuloa Suomen ensimmäisille Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle! Mikä yhdistää kaikkia konfliktinratkaisun ja sovittelun menetelmiä ja sovelluksia? Mitä annettavaa meillä sovittelijoilla ja sovittelun kanssa työskentelevillä on yhteiskunnan eri osa-alueille? Mistä haluaisimme puhua, jos viettäisimme kaksi kokonaista päivää yhdessä? Laskelmiemme mukaan Suomessa toimii ainakin 600 sovittelun ammattilaista. Tämän lisäksi on 1200 vapaaehtoissovittelijaa, ja kouluihin koulutetaan vuosittain noin 2000 uutta vertaissovittelijaa sekä noin 200 aikuissovittelijaa.  Ala on voimakkaasti kehittynyt ja ammatillistunut sitten vuoden 2006, jolloin laki rikosten ja eräiden riita-asioiden…

Perintätoimessa muutoksia 1.1.2019 alkaen

{{unknown}}Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä (411/2018, perintärekisterilaki) tulee voimaan 1.1.2019 ja samalla kumoutuu laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (517/1999). Kaikkien niiden, jotka aikovat harjoittaa perintärekisterilain nojalla rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Nykyiset perintätoimiluvan haltijat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. ESAVI rekisteriviranomaisena toivoo nykyisten luvanhaltijoiden rekisteröityvän liukuvasti siirtymäajan kuluessa alkuvaiheen ruuhkan välttämiseksi. Rekisteri-ilmoituslomake ja lomakkeen täyttöohje löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta (https://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet). Perintärekisterilain mukaan perintätoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen…

Confidential communication with clients and others

{{unknown}}Luottamuksellinen viestintä vaikuttaa nykyisin mahdottomalta. https://www.wired.com/story/encrypted-messaging-isnt-magic/ https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/09/ttn201609021223.html Meillä kaikilla on salaisuuksia. Tietyn tiedon salaisuuden asteen tajuaa yleensä vasta, kun sen paljastuminen väärälle taholle on jo aiheuttanut vahinkoa. Siksi sähköisessä muodossa olevat tietonsa kannattaa salata, kun valittavissa on salattu ja selväkielinen vaihtoehto. Salaus on myös huomaamattamme käytössä suuressa osassa sähköistä viestintäämme. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, mitä jää salaamatta ilman omia toimenpiteitämme. https://www.aamuset.fi/uutiset/3727640/Valvonnalta+suojautuminen+edellyttaa+vahvaa+salausta+kaikessa+tietoliikenteessa Valvonnalta suojautuminen edellyttää vahvaa salausta kaikessa tietoliikenteessä   Luottamuksellisuuden voi saavuttaa tapaamalla nenäkkäin yllätyksellisessä paikassa ilman digitaalisia jälkiä…  

Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle!

KUTSU TEILLE HENKILÖKOHTAISESTI JA EDELLEEN JAETTAVAKSI ❤ Lämpimästi tervetuloa Suomen ensimmäisille Sovittelijapäiville 6.-7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle! Mikä yhdistää kaikkia konfliktinratkaisun ja sovittelun menetelmiä ja sovelluksia? Mitä annettavaa meillä sovittelijoilla ja sovittelun kanssa työskentelevillä on yhteiskunnan eri osa-alueille? Mistä haluaisimme puhua, jos viettäisimme kaksi kokonaista päivää yhdessä? Laskelmiemme mukaan Suomessa toimii ainakin 600 sovittelun ammattilaista. Tämän lisäksi on 1200 vapaaehtoissovittelijaa, ja kouluihin koulutetaan vuosittain noin 2000 uutta vertaissovittelijaa sekä noin 200 aikuissovittelijaa.  Ala on voimakkaasti kehittynyt ja ammatillistunut sitten vuoden 2006, jolloin laki rikosten ja eräiden riita-asioiden…

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit 2-24.10 2018

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero 67 Olen ehdokkaana Lakimiesliiton vaaleissa 2-24.10 2018. Olen ehdokkaana Yksityisalojen lakimiesten liiton (YKLA) listalla. Olen myös Auktorisoitujen lakimiesten jäsen ja sydäntäni lähellä on erityisesti lupalakimiehiin kohdistuvat uudet lainsäädäntöhankkeet. Käsitykseni mukaan Suomessa tarvitaan Asianajajaliiton jäsenten tarjoamille palveluille vaihtoehto. Terve kilpailu vaatii sitä. Käy katsomassa lokakuussa aukeavassa lakimiesliiton vaalikoneessa, mitä mieltä olen muista asioista, jotka koskettavat ammattikuntaamme. ystävällisin terveisin Ilkka Malka   Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit, ehdokas numero  73 Yhdistyksemme jäsen VT Taisto Hujala on Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleissa Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistyksen ehdokkaana. Yhdistyksemme…

11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI SÄÄTYTALO

Turvaako nykyinen välimiesmenettelylaki Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn? VÄLIMIESMENETTELYSEMINAARI 11.9. 2018 KLO 8.30-11.30 SÄÄTYTALO, SALI 15, SNELLMANINKATU 9-11 Välimiesmenettely on keskeinen osa elinkeinoelämän riidanratkaisua. Sitä käytetään kaupallisia sopimuksia koskevien riitojen ratkaisemisessa yleensä jo sopimukseen sisältyvän välityslausekkeen perusteella. Välimiesmenettelyn suosio perustuu muun muassa menettelyn nopeuteen ja luottamuksellisuuteen. Välimiesmenettely on prosessina tavanomaista oikeudenkäyntiä joustavampi. Menettelyä sitovia säännöksiä on suhteellisen vähän, ja asianosaiset voivat pitkälti sopia menettelyn järjestämisestä ja prosessin kulusta. Suomessa välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelylaissa. Laki on vuodelta 1992. Lain valmistelussa on otettu huomioon muun muassa UNCITRAL:n vuoden 1985 mallilaki…