Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Julkinen luettelo

Luetteloa ei saa käyttää yhdistyksen jäseniin kohdistuvaan markkinointiviestintään. Yhdistyksen toimihenkilöt ks täältä

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja voi avustaa asiakkaita oikeudenkäynneissä, laadittaessa oikeudellisia asiakirjoja, antaessaan oikeudellista neuvontaa ja muissa oikeudellisissa tehtävissä.

Kai Arto Olavi Laurila

Airlaw Services
Helsinki Helsinki Kotimatkapuhelin: +358 92722400 Jäsenyys: 19.9.2013 Sivusto: http://lakitoimisto.info/lakiasiaintoimisto-kai-laurila
Kategoriat: Kategorisoimaton
error: Content is protected !!