Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Yleinen

Oikeudenkäyntikuluista eräässä hometaloasiassa

Kantajat – ostajat R, vastaaja – myyjä S Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys …

Yleinen

Bang bang youre dead…

Kiusaaminen kuormittaa. Kansakunnat voivat vastata sellaiseen asein ja pakottein. Pieni poika turvautui gazapanokseen. Joulukuussa 2022 on amerikoissa julkaistu tutkimus USA:ssa lapsiin kohdistuneista henkirikoksista. Trends in Homicide Rates for US Children Aged 0 to 17 Years, 1999 to 2020 Henkirikos oli lasten yleisin kuolinsyy. Määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 4,3 % vuosittain. Suurin osa …

AIPA Yleinen

Asiakirjojen nimeäminen ym AIPA

Hei, toimitan ohessa Helsingin hovioikeuden sekä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksien puolesta ohjeen koskien sähköisten asiakirjojen toimittamista ja nimeämistä. Kyse on Tuomioistuinviraston 25.3.2024 antamasta ohjeesta, joka liittyy tuomioistuinten uuteen sähköiseen asianhallintajärjestelmä AIPAan. Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimet pyytävät, että ohje otetaan välittömästi käyttöön. Pyydämme jakamaan ohjeen eteenpäin laajalla jakelulla. Ystävällisin terveisin Sami Reijonen Hallinnollinen lakimies – Administrativ …

Yleinen

Hyvää eräpäivää

EU tuomioistuin on pyynnöstä antanut 3.4.2008 ennakkoratkaisun C‑306/06, jonka mukainen ratkaisu on saatu Suomen Korkeimmasta oikeudesta jo vuonna 2023. Kaupallisissa sopimuksissa ei välttyne viivästysseuraamuksilta, jos maksu on saajan käytettävissä vasta ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. EU-tuomioistuin 3.4.2008: ”Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan …

Yleinen

2024 jäsenkorttien toimitus on alkanut

Jäsenkorteissa on jäsenmaksujen maksamiseen tarkoitettu henkilökohtainen maksuviite. Jäsenmaksulaskun voi ladata täältä. Muoviset jäsenkortit on tänään 2.1.2024 postitettu kaikille jäsenille. Samalla on tarkastettu luvan voimassaolo 1.1.2024. Jos kortti ei postin ”normaalissa” aikataulussa ilmesty, lähettäkää viestiä hallitus@alaki.fi.

Yleinen

Luvansaaneista juttua Juristiuutisissa

Luvansaaneet oikeudenkäyntiavustajat esiteltiin joulukuussa Juristiliiton Juristiuutiset-lehdessä. Lue juttu juristiuutiset.fissä osoitteessa https://juristiuutiset.fi/luvansaaneet-oikeudenkayntiavustajat-tavoitteena-tasavertainen-kohtelu/. Jäsenmaksun kohdalla oli painovirhe, joka on oikaistu verkkolehteen. Olemme Juristiliiton jäsenyhdistys

Yleinen

Joulua kaikille?

Kaivelin Yahoon kanssa tietoa missä ei Jouluna juhlittaisi. Luetteloon tulivat mm. Afghanistan, Bhutan, Kiina, Egypti, Mongolia, Morokko, Pakistan, Qatar, Thaimaa ja Tunisia. Chat GPT täydensi: Saudi Arabia, Iran ja Pohjois-Korea. Löytyi ainakin 20 uskontokuntaa ilman joulujuhlaa. Mm. Islam ja Juutalaisuus mainitaan sellaisiksi. https://uskonnonvapaus.fi/lait/oa-2011-05-11.html Ensimmäinen julkinen joulukuusi on kuulemma ollut Tallinnassa vuonna 1441. Kaikille voi toivottaa …

Yleinen

Valituslupa jatkokäsittelylupa-asiassa

Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi (KKO 2013:14) Kun hakee valituslupaa jatkokäsittelylupaa koskevassa asiassa, on kysymys siitä, pitikö hovioikeuden antaa jatkokäsittelylupa niillä perusteilla, jotka sille on esitetty. Se ei liene muutoksenhakuajan pidentämistä uusien perusteiden ja todisteiden esittämistä …

Yleinen

Lainvalinnasta kun ulkomailla asuva tahtoo edunvalvontavaltakirjan

Hei, Digi- ja väestötietovirasto (holhousviranomaisena) pyrkii tämän viestin lähettämällä välittämään tietoa otsikossa tarkoitetusta ongelmasta ja sen ratkaisemisesta sellaisille tahoille, jotka laativat asiakkailleen edunvalvontavaltakirjoja, joihin haluttaisiin sovellettavan Suomen lakia ja olevan Suomessa vahvistettavissa. Pähkinänkuoressa esitettynä pyydämme edunvalvontavaltakirjoja laadittaessa huomioimaan seuraavan: Laajempaa pohdintaa: Vähitellen on alkanut tulla vahvistettavaksi ulkomailla asuvien suomalaisten antamia edunvalvontavaltuutuksia. Tällaisia valtuutuksia ovat antaneet …

error: Content is protected !!