Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Yleinen

Joulua kaikille?

Kaivelin Yahoon kanssa tietoa missä ei Jouluna juhlittaisi. Luetteloon tulivat mm. Afghanistan, Bhutan, Kiina, Egypti, Mongolia, Morokko, Pakistan, Qatar, Thaimaa ja Tunisia. Chat GPT täydensi: Saudi Arabia, Iran ja Pohjois-Korea. Löytyi ainakin 20 uskontokuntaa ilman joulujuhlaa. Mm. Islam ja Juutalaisuus mainitaan sellaisiksi. https://uskonnonvapaus.fi/lait/oa-2011-05-11.html Ensimmäinen julkinen joulukuusi on kuulemma ollut Tallinnassa vuonna 1441. Kaikille voi toivottaa …

Yleinen

Valituslupa jatkokäsittelylupa-asiassa

Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi (KKO 2013:14) Kun hakee valituslupaa jatkokäsittelylupaa koskevassa asiassa, on kysymys siitä, pitikö hovioikeuden antaa jatkokäsittelylupa niillä perusteilla, jotka sille on esitetty. Se ei liene muutoksenhakuajan pidentämistä uusien perusteiden ja todisteiden esittämistä …

Yleinen

Lainvalinnasta kun ulkomailla asuva tahtoo edunvalvontavaltakirjan

Hei, Digi- ja väestötietovirasto (holhousviranomaisena) pyrkii tämän viestin lähettämällä välittämään tietoa otsikossa tarkoitetusta ongelmasta ja sen ratkaisemisesta sellaisille tahoille, jotka laativat asiakkailleen edunvalvontavaltakirjoja, joihin haluttaisiin sovellettavan Suomen lakia ja olevan Suomessa vahvistettavissa. Pähkinänkuoressa esitettynä pyydämme edunvalvontavaltakirjoja laadittaessa huomioimaan seuraavan: Laajempaa pohdintaa: Vähitellen on alkanut tulla vahvistettavaksi ulkomailla asuvien suomalaisten antamia edunvalvontavaltuutuksia. Tällaisia valtuutuksia ovat antaneet …

Yleinen

Hallituksen kokous 17.8.2023

Hyväksyttiin hakijat jäseniksi Valittiin Auli Nuotio varapuheenjohtajaksi Valittiin Timo Riissanen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Päätettiin kutsua seuraava hallituksen kokous koolle torstaina 21.9.2023 klo 17.30 alkaen johonkin ravitsemisliikkeeseen pääkaupunkiseudulla. Tästä toimitetaan eri kutsu. Onnittelut valituille luottamushenkilöille ja tervetuloa uusille jäsenille. Snell kertoi ilmoittaneensa KKO:ssa 28.8.2023 järjestettävään tilaisuuteen osallistujiksi Snell, Lehtimäki, Riissanen.

Yleinen

Etä on kätevää

Päämies päätettiin 6 kuukautta sitten ottaa säilöön maasta poistamisen turvaamiseksi. Avustajalle ei ollut tullut tietoa siitä, että päämies oli poistamisen sijasta siirretty toiseen säilöönottoyksikköön eikä siitä, että viranomainen oli käynyt häntä säilössä jututtamassa silloin tällöin. Viranomaisella ei ollut tietoa oliko päämiehelle tarjottu mahdollisuutta avustajaan noiden juttutuokioiden yhteydessä. Tänään kuitenkin oli viran puolesta PK istunto, koska …

Yleinen

Oikeusasioita

Yhdistyksemme jäsenet voivat neuvoa ja auttaa oikeudellisissa asioissa. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat.html# Julkisista lähteistä on saatavissa video-opastusta oikeusasioihin. Aineistoon on viittauksia muun muassa tuolla (tämän sivuston julkaisija ei vastaa linkeistä avautuvien tietojen oikeellisuudesta). https://www.youtube.com/@oikeusministerio/about https://www.youtube.com/@Sisaministerio/channels Tietoa oikeusavusta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html Ihmisoikeuskeskus https://www.youtube.com/@ihmisoikeuskeskussuomi3649/videos

Yleinen

Peruttu 13.7.2023 kesäristeily

Bidenin vierailu on muuttanut liikennejärjestelyt siten, että risteilyä ei voida toteuttaa ilmoitetussa muodossa. Sen vuoksi yhdistyksen risteily on peruutettu. Tämän vuoden kesätapahtuma on ainakin yhdistyksemme risteily J.L.Runebergilla hyvässä seurassaYhdistyksemme on varannut rajatun määrän paikkoja risteilylle ja salongin paluumatkalle, mutta ei koko laivaa, joten matkalle voi päästä myös lippuja suoraan varustamolta ostamalla. Mennessä on mahdollisuus buffet …

Yleinen

Tuomitsemiskynnys vaihtelee

…Jonkan arvion mukaan tuomarit, paitsi tulivat eri tavoin vakuuttuneiksi esitetystä aineistosta, hyväksyivät langettavaan tuomioon eri suuruisen epävarmuuden epäillyn syyllisyydestä eli asettivat tuomitsemiskynnyksen eri korkeudelle… Katkelma on Kirsti Uusitalon kirjoituksesta, jonka KVG menetelmällä löysin. Kirjoituksessaan ”Näytönarviointi ja näyttökynnys lapsiin kohdistuneissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa” Uusitalo viittaa Jaakko Jonkan teokseen Todistusharkinnasta s. 160–165. (kuva: metsää puilta)

markkinointi Yhdistys Yleinen

Avustajien saatavuus

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta ei ole saatavissa oikeudenkäyntiavustajien yhteystietoja. Tuo luettelo on vain luvan voimassaolon tarkastamista varten. Jäsenistämme täällä pidettävä julkinen luettelo on yhteystietoineen paitsi kaikkien, myös viranomaisten saatavilla, kun niiden luona asioiva henkilö tarvitsee asiantuntevaa oikeudellista apua. Yhdistyksemme lähettää aika ajoin tiedon tästä luettelosta viranomaisille, esimerkiksi poliisiviranomaisille ja oikeusaputoimistoille. Tiedot voivat olla tarpeen esimerkiksi esteetöntä avustajaa tai …

Hallitus Yhdistys Yleinen

Jäsenmaksun vähennyskelpoisuus

Yrittäjänaisten kanta löytyy tuolta https://www.yrittajanaiset.fi/jasenmaksun-vahennyskelpoisuus/ Käräjille ei pääse ilman pätevyyttä, joka pysyy voimassa lupamaksun maksamalla. Yhdistyksemme osallistuu oikeusolojen kehittämiseen ja valvoo oikeudenkäyntiavustajajäsentemme etuja muuttuvassa maailmassa. Lienee selvää, että yhdistyksemme jäsenmaksu on oikeudenkäyntiavustajalle ja hänen toimistolleen vähennyskelpoinen. Jos verohallinto on eri mieltä, on jäsenmaksumme palkaksi katsottaessa vähennyskelpoinen – kunhan sen palkaksi ajoissa ilmoittaa.

error: Content is protected !!