Uusi oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024 Valtioneuvosto on 10.10.2019 tekemällään päätöksellä asettanut oikeuden­käyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024. KOKOONPANO: hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner (Rovaniemen hovioikeus) vara­jäsenenään hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen (Vaasan hovioikeus) käräjätuomari Riikka Meroma (Pirkanmaan käräjäoikeus) varajäsenenään kärä­jätuomari Elise Salpaoja (Varsinais-Suomen käräjäoikeus) markkinaoikeustuomari, OTK, VT Markus Matias Mattila (markkinaoikeus) varajäsene­nään hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Jaana Maarit Moilanen (Helsingin hallinto-oikeus) varatuomari likka Malka (Helsinki) varajäsenenään OTM, yo-merkonomi Tomi Rinne (Helsinki) professori Tuomas Hupli (Turun yliopisto) varajäsenenään professori Tuula Linna (Hel­singin yliopisto) Onnittelut valituille!

Yhdistyksen vuosikokous ja syyskäräjät 15.11.2019 klo 15 alkaen

Hallitus päätti kutsua koolle vuosikokouksen pidettäväksi Helsingissä tiloissa, jotka kerromme tässä myöhemmin. Virallinen osuus käsittää sääntömääräiset asiat henkilövalintoineen ja tilinpäätöksen hyväksymisineen. Perinteiseen tapaan luvassa on mukavaa seurustelua ja alalle kuuluvaa sivistystä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi. Puhujien joukossa on muun muassa ansioitunut juristilingvisti Euroopan turuilta ja toreilta – suomenkielen käännöstoimistosta. Mahdollisista osallistumismaksuista illalliselle ja muut tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset pyydetään etukäteen sähköpostitse viimeistään 15.10.2019 osoitteella auktorisoidut@gmail.com Aiheeksi pyydetään merkitsemään ”ilmoittautuminen 15.11.2015 kokoukseen”. Lisätiedoksi pyydetään merkitsemään osallistuuko myös illalliselle ja osallistuuko avec. Yhdistyksen hallitus

Työpaja kuoleman ympärillä

Läheisen kuolema teettää paljon työtä koota tarvittavat tiedot ja toimittaa ne eri paikkoihin. Asiointia ja parempia palveluja voidaan kehittää tarjoamalla kaikki oleelliset tiedot digitaalisessa muodossa yritysten tai muiden palveluntarjoajien voimin. Tätä varten verohallinto järjestää 22.10.-20.11.2019 yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa pankeille, vakuutusyhtiöille, hautaus- ja lakipalveluille ja viranomaisille suunnatun työpajasarjan, joissa syvennytään tietyn toimialan erityispiirteisiin. Asiakkaita ja kaikkien toimijoiden yhteenvetotilaisuuksia varten tehdään demoja, joilla tavoitetilaa kuvataan. Finanssiala ry. lähettää kutsua edelleen pankeille ja vakuutusyhtiöille. mm. Suomen Hautaustoimistojen liitto ja Asianajajaliitto ovat kutsuttujen joukossa. Eiköhän ilmoittauduta…

Onko rotumme syytä…

kun vain harvat ovat kutsutut https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset/korkeimman-oikeuden-asianajajapaiva/ Tiettävästi kaikki Asianajajaliitolle tilittyvät luvansaaneiden valvontamaksut eivät kulu luvansaaneiden valvontamenoihin. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on nykyisin (4.9.2019) noin 1650. Heistä osa toimii asianajotoimistojen palveluksessa, osa omissa yrityksissään ja osa muiden palveluksessa. Edit 20.9.2019: Korkeimmasta oikeudesta on annettu lupaus, että yhdistyksemme jäsenille lakimiehineen järjestetään vastaava koulutusrupeama keväällä 2020 maksuitta! Ennakkoilmoittautumiset vapaamuotoisesti osoitteella auktorisoidut@gmail.com Ilmoittautumismeilin aiheeksi ILMOITTAUTUMINEN KKO 2020 Ilmoittautumisen sisällöksi montako jäsentä ja montako jäsentoimiston lakimiestä on tulossa koulutukseen.

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. Summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsitellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun.

Jäsentoimistojamme – Medlemsbyråer

toimistohaku – söksidanalkuun Luetteloon merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia viranomaisissa Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Yhteystieto Sähköposti Matkapuhelin Internet Kaupunki Aaltonen, Keijo Tapani keijo.aaltonen@kajaani.net +358 445165193 Kajaani Aarrevuo, Kari kari.aarrevuo@lakikari.fi +358 500449534 http://www.kariaarrevuo.fi Helsinki Ahovaara, Lotta Maria lotta.ahovaara@gmail.com Helsinki Aittoniemi, Liisa Heleena lakiasiaintoimisto@aittoniemi.fi +358 405822312 http://www.aittoniemi.fi Helsinki Ala-Mieto, Tero Johannes ala-mieto@lakiasiat.com +358 405680667 https://lakiasiat.com/ Helsinki Almgren, Veikko Kalevi veikko.almgren@almgren-sankamo.fi…

Nimityksiä valvontalautakuntaan

Valtioneuvosto on 27.6.2019 nimittänyt Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja varajäseneksi OTT, dosentti Mika Launialan. Onnittelut!