Työpaja kuoleman ympärillä

Läheisen kuolema teettää paljon työtä koota tarvittavat tiedot ja toimittaa ne eri paikkoihin. Asiointia ja parempia palveluja voidaan kehittää tarjoamalla kaikki oleelliset tiedot digitaalisessa muodossa yritysten tai muiden palveluntarjoajien voimin. Tätä varten verohallinto järjestää 22.10.-20.11.2019 yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa pankeille, vakuutusyhtiöille, hautaus- ja lakipalveluille ja viranomaisille suunnatun työpajasarjan, joissa syvennytään tietyn toimialan erityispiirteisiin. Asiakkaita ja kaikkien toimijoiden yhteenvetotilaisuuksia varten tehdään demoja, joilla tavoitetilaa kuvataan. Finanssiala ry. lähettää kutsua edelleen pankeille ja vakuutusyhtiöille. mm. Suomen Hautaustoimistojen liitto ja Asianajajaliitto ovat kutsuttujen joukossa. Eiköhän ilmoittauduta…

Onko rotumme syytä…

kun vain harvat ovat kutsutut https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset/korkeimman-oikeuden-asianajajapaiva/ Tiettävästi kaikki Asianajajaliitolle tilittyvät luvansaaneiden valvontamaksut eivät kulu luvansaaneiden valvontamenoihin. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on nykyisin (4.9.2019) noin 1650. Heistä osa toimii asianajotoimistojen palveluksessa, osa omissa yrityksissään ja osa muiden palveluksessa. Edit 20.9.2019: Korkeimmasta oikeudesta on annettu lupaus, että yhdistyksemme jäsenille lakimiehineen järjestetään vastaava koulutusrupeama keväällä 2020 maksuitta! Ennakkoilmoittautumiset vapaamuotoisesti osoitteella auktorisoidut@gmail.com Ilmoittautumismeilin aiheeksi ILMOITTAUTUMINEN KKO 2020 Ilmoittautumisen sisällöksi montako jäsentä ja montako jäsentoimiston lakimiestä on tulossa koulutukseen.

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. Summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsitellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun.

Jäsentoimistojamme – Medlemsbyråer

toimistohaku – söksidanalkuun Luetteloon merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia viranomaisissa Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Yhteystieto Sähköposti Matkapuhelin Internet Kaupunki Aaltonen, Keijo Tapani keijo.aaltonen@kajaani.net +358 445165193 Kajaani Aarrevuo, Kari kari.aarrevuo@lakikari.fi +358 500449534 http://www.kariaarrevuo.fi Helsinki Ahovaara, Lotta Maria lotta.ahovaara@gmail.com Helsinki Aittoniemi, Liisa Heleena lakiasiaintoimisto@aittoniemi.fi +358 405822312 http://www.aittoniemi.fi Helsinki Ala-Mieto, Tero Johannes ala-mieto@lakiasiat.com +358 405680667 https://lakiasiat.com/ Helsinki Almgren, Veikko Kalevi veikko.almgren@almgren-sankamo.fi…

Nimityksiä valvontalautakuntaan

Valtioneuvosto on 27.6.2019 nimittänyt Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja varajäseneksi OTT, dosentti Mika Launialan. Onnittelut!

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019

Hei, Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Ohessa tiedote, jota voitte välittää eteenpäin omassa organisaatiossanne. Tiedotteessa on linkit säädösteksteihin ja lisätietosivuille internetissä. Oikeusministeriö tiedottaa suurta yleisöä muutoksista elokuussa 2019. Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaansa ja asioiden käsittelyyn. Tiedote (1 kpl) on suomeksi (_su), ruotsiksi, pohjoissaameksi (_ps), inarinsaameksi (_is) ja koltansaameksi (_ks). Asiakirjojen linkkien avaaminen: hiiren oikeanpuoleinen painike –> avaa URL –selaimessa. Säädöstekstin ruotsiksi saat avaamalla dokumenttiversion…