Yhdistyksen kokous 15.11.2019

8) Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Snell ja muiksi jäseniksi valittiin Jaana Korhonen, Taisto Hujala, Joonas Tutti, Heikki Leivonen, Dickie Engström, Hannu Haukanhovi, Juha Ylätalo, Timo Riissanen, Juhani Hopsu sekä varajäseniksi Auli Nuotio, Jyrki Wangell, Ilkka Pitkänen, Pekka Salo. 10) Ohjaus- ja valvontalautakunnan jäseniksi valittiin Taisto Hujala, Hannu Haukanhovi, Ilkka Malka ja Pekka Salo sekä varajäseniksi Heikki Leivonen ja Dickie Engström. 12) Kokouksen jälkeen kuultiin yksikönpäällikkö Kari Liirin esitys Euroopan Unionin tuomioistuimen käännösprosessista sekä eräistä käsitteistä tuomioistuimen perussäännössä ja Dickie Engströmin esitys asianajajapäiviltä Korkeimmasta oikeudesta 8.11.2019.…

Kun asiakas pyytää vähän rahaa

Kysyin Valvontalautakunnalta seuraavaa: Tutkintavankina istuva asiakkaani pyytää postimerkkejä ja lähettämään vankitililleen rahaa, että hän voisi olla minuun yhteydessä kirjeitse ja puhelimitse. Mahdollisesti varoja päätyisi muihinkin tarkoituksiin – enhän saata valvoa. Ilmeisesti kympeistä on kysymys. mahdollisesti tyyliin kymppi kaks viikossa. Vankilasta soittaminen on kuulemma kallista ja ulosmittaus on päällä. Sellinaapureiden mukaan asianajajat/lakimiehet harrastavat sellaista. Oman muistini mukaan kympinkin antamisesta tai lainaamisesta asiakkaalle voi saada huomautuksia tai jopa vakavampia seurauksia. Olikohan joku asianajaja erotettukin sellaisesta vai lieneekö urbaani legenda. Mikä mahtaa olla valvontalautakunnan ratkaisukäytäntö tällaisessa? Vastaukseksi sain:…

Uusi oikeudenkäyntiavustajalautakunta

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024 Valtioneuvosto on 10.10.2019 tekemällään päätöksellä asettanut oikeuden­käyntiavustajalautakunnan toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2024. KOKOONPANO: hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner (Rovaniemen hovioikeus) vara­jäsenenään hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen (Vaasan hovioikeus) käräjätuomari Riikka Meroma (Pirkanmaan käräjäoikeus) varajäsenenään kärä­jätuomari Elise Salpaoja (Varsinais-Suomen käräjäoikeus) markkinaoikeustuomari, OTK, VT Markus Matias Mattila (markkinaoikeus) varajäsene­nään hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Jaana Maarit Moilanen (Helsingin hallinto-oikeus) varatuomari likka Malka (Helsinki) varajäsenenään OTM, yo-merkonomi Tomi Rinne (Helsinki) professori Tuomas Hupli (Turun yliopisto) varajäsenenään professori Tuula Linna (Hel­singin yliopisto) Onnittelut valituille!

Yhdistyksen vuosikokous ja syyskäräjät 15.11.2019 klo 15 alkaen

Hallitus päätti kutsua koolle vuosikokouksen pidettäväksi Helsingissä tiloissa, jotka kerromme tässä myöhemmin. Virallinen osuus käsittää sääntömääräiset asiat henkilövalintoineen ja tilinpäätöksen hyväksymisineen. Perinteiseen tapaan luvassa on mukavaa seurustelua ja alalle kuuluvaa sivistystä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi. Puhujien joukossa on muun muassa ansioitunut juristilingvisti Euroopan turuilta ja toreilta – suomenkielen käännöstoimistosta. Mahdollisista osallistumismaksuista illalliselle ja muut tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset pyydetään etukäteen sähköpostitse viimeistään 15.10.2019 osoitteella auktorisoidut@gmail.com Aiheeksi pyydetään merkitsemään ”ilmoittautuminen 15.11.2015 kokoukseen”. Lisätiedoksi pyydetään merkitsemään osallistuuko myös illalliselle ja osallistuuko avec. Yhdistyksen hallitus

Työpaja kuoleman ympärillä

Läheisen kuolema teettää paljon työtä koota tarvittavat tiedot ja toimittaa ne eri paikkoihin. Asiointia ja parempia palveluja voidaan kehittää tarjoamalla kaikki oleelliset tiedot digitaalisessa muodossa yritysten tai muiden palveluntarjoajien voimin. Tätä varten verohallinto järjestää 22.10.-20.11.2019 yhdessä Väestörekisterikeskuksen ja Finanssiala ry:n kanssa pankeille, vakuutusyhtiöille, hautaus- ja lakipalveluille ja viranomaisille suunnatun työpajasarjan, joissa syvennytään tietyn toimialan erityispiirteisiin. Asiakkaita ja kaikkien toimijoiden yhteenvetotilaisuuksia varten tehdään demoja, joilla tavoitetilaa kuvataan. Finanssiala ry. lähettää kutsua edelleen pankeille ja vakuutusyhtiöille. mm. Suomen Hautaustoimistojen liitto ja Asianajajaliitto ovat kutsuttujen joukossa. Eiköhän ilmoittauduta…

Onko rotumme syytä…

kun vain harvat ovat kutsutut https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset/korkeimman-oikeuden-asianajajapaiva/ Tiettävästi kaikki Asianajajaliitolle tilittyvät luvansaaneiden valvontamaksut eivät kulu luvansaaneiden valvontamenoihin. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on nykyisin (4.9.2019) noin 1650. Heistä osa toimii asianajotoimistojen palveluksessa, osa omissa yrityksissään ja osa muiden palveluksessa. Edit 20.9.2019: Korkeimmasta oikeudesta on annettu lupaus, että yhdistyksemme jäsenille lakimiehineen järjestetään vastaava koulutusrupeama keväällä 2020 maksuitta! Ennakkoilmoittautumiset vapaamuotoisesti osoitteella auktorisoidut@gmail.com Ilmoittautumismeilin aiheeksi ILMOITTAUTUMINEN KKO 2020 Ilmoittautumisen sisällöksi montako jäsentä ja montako jäsentoimiston lakimiestä on tulossa koulutukseen.

SUMMAARISET 1.9.2019 ALKAEN

Keskitetään muutamaan käräjäoikeuteen ja sähköiseen järjestelmään. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen. Summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsitellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun.