Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Yleinen

Vauhdin hurmaa

Suurin sallittu nopeus oli siinä kohtaa kasitietä 100 kilometriä tunnissa. Takaa-ajoon lähtenyt poliisi mittasi hurjastelijan nopeudeksi 222 kilometriä tunnissa. Lisäsikö takaa-ajo vaaraa liikenneturvallisuudelle? Olisiko pakenija ollut tunnistettavissa ja pysäytettävissä muutoin?

Yleinen

Luotettava uutinen

Kysyimme kaikkitietävältä Chat GPT:ltä onko neutraalia uutistoimistoa olemassa. Vastauksen aluksi se mainitsi, että ”uutisoinnissa on aina jonkin verran subjektiivisuutta ja valintoja siinä, mitä uutisia kulloinkin päätetään käsitellä ja miten niistä kerrotaan”… Vastaus jatkui: …”on olemassa uutistoimistoja, jotka pyrkivät objektiiviseen ja tasapuoliseen uutisointiin, ja monet niistä ovat sitoutuneet tiettyihin journalistisiin periaatteisiin, kuten totuudenmukaisuuteen, monipuolisuuteen ja riippumattomuuteen. …

Yleinen

Lausumia tarkastajille viimeistään 13.6.2024

Hovioikeus varaa Helsingin käräjäoikeuden sidosryhmille mahdollisuuden antaa kirjallisen lausuman osana Helsingin käräjäoikeuden tarkastusta. Lausumassa sidosryhmiä pyydetään kommentoimaan yhteistyön sujuvuutta Helsingin käräjäoikeuden kanssa nostaen esiin hyväksi havaittuja tai mahdollisesti ongelmallisiksi koettuja käytänteitä sekä kokemuksia. Lausumassa sidosryhmiä pyydetään myös ilmoittamaan, haluavatko he osallistua osana tarkastusta lyhyeen haastattelutilaisuuteen Helsingin käräjäoikeuden tiloissa tiistaina 17.9.2024 kello 9.00–12.30 välisenä aikana. Mikäli …

Yleinen

Kaataako hakkerointi maailman?

Ilmeisesti ei ole olemassa pomminvarmaa tietojärjestelmää. Suljettuihin ja eristettyihin järjestelmiin on ujutettavissa ohjelmia ja rautaa, joilla ne avataan. Salaisuuksia kaapataan langattomastikin. Valtio saattaa horjuttaa toista tunkeutumalla sen alueella kriittisiin tietojärjestelmiin. Miksi haavoittuvia järjestelmiä saa kaupattua yhteiskuntien elintärkeisiin toimintoihin? Miksi haavoittuvia järjestelmiä otetaan käyttöön? Kuka korvaa vahingot? Tässä joitakin vastuutahoja: Katettava vastuu voi osoittautua ylivoimaiseksi niin, …

Yleinen

Vappupuppua

Osaakohan tekoäly kirjoittaa jotakin älyttömän hauskaa?. Teemme testin. You: kirjoita hauska palindromi – ChatGPT: ”A man, a plan, a canal, Panama!” You lisää – ChatGPT: Tietysti! Tässä toinen ”Saippuakauppias aina apua kauas.” You vielä – ChatGPT: Tässä vielä yksi: ”Anna, saalis, lumiukko ja saana.” You onko ”Saippuakauppias aina apua kauas” palindromi? – ChatGPT: Kyllä, ”Saippuakauppias …

Yleinen

Eläkeläisten vapaa liikkuvuus?

Euroopan unionia markkinoitiin kansalle työvoiman ja pääomien sekä tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden tuomien hyötyjen vuoksi. Elinkustannukset alenisivat. Eläkeläiset eivät tarkkaan ottaen ole työvoimaa, joten pieni Suomi on päättänyt laittaa kukkaronsa nyörit kiinni siinä kohtaa – vaikka vapaasti liikkuvat eläkeläiset saisivat tarvitsemansa hyödykkeet Suomea edullisemmin toisessa maassa, jonka he ovat elämänsä ehtoolle valinneet. Tekoäly Chat …

Yleinen

Oikeusvaltioon 8.5.2024 klo 19

Osa jäsenistä on menossa katsomaan Espoon teatterin esitystä keskiviikkona 8.5.2024 klo 19 Taustatietoja esityksestä https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:aggf3khl5m lippuja voi ostaa tuolta https://www.lippu.fi/artist/espoon-teatteri/oikeusvaltio-espoo-3502613

Yleinen

jäseneksi oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan

https://oikeus.fi/fi/index/oikeushallinto/lautakunnat/oikeudenkayntiavustajalautakunta.html Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustava jäsen javarajäsen oikeudenkäyntiavustajalautakuntaan toimikaudeksi1.1.2025 – 31.12.2029Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 4 §:nmukaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetetaan viideksi vuodeksikerrallaan. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2024.Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioi-keuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksituomari käräjäoikeuksista, yksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekäyksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Jäsenet ovatsivutoimisia. Kullakin jäsenellä on …

Yleinen

Oikeudenkäyntikuluista eräässä hometaloasiassa

Kantajat – ostajat R, vastaaja – myyjä S Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys …

Yleinen

Bang bang youre dead…

Kiusaaminen kuormittaa. Kansakunnat voivat vastata sellaiseen asein ja pakottein. Pieni poika turvautui gazapanokseen. Joulukuussa 2022 on amerikoissa julkaistu tutkimus USA:ssa lapsiin kohdistuneista henkirikoksista. Trends in Homicide Rates for US Children Aged 0 to 17 Years, 1999 to 2020 Henkirikos oli lasten yleisin kuolinsyy. Määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 4,3 % vuosittain. Suurin osa …

error: Content is protected !!