Lakitoimistoja – Juridiska byråer – Law Offices

Hakusivulle merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii.

Tarkasta täältä onko lakimiehelläsi oikeudenkäyntiavustajan lupa – kolla här om din jurist har tillstånd – check here whether your lawyer has a licence to be a legal counsel at the moment https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustaja-luettelo

Voimme avustaa oikeudellisissa asioissa ja esiintyä mm. tuomioistuimissa.

Vi kan ge råd i juridiska saker och agera som ombud mm. i domstolar.

We can help you in legal matters. We are also legally qualified to prosecute and defend actions in courts on the retainer of clients.


Code of Judicial Procedure (4/1734; amendments up to 732/2015 included)

Chapter 15 — Attorney (150/1958)


Section 2 (718/2011)

(1) Unless otherwise provided in this or another Act, an advocate, a public legal aide or counsel who has obtained the license referred to in the Licensed Counsel Act (715/2011) may serve as an attorney or counsel.

(Act 715/2011 can also be translated as Act on licensed attorneys, look at Section 8 − Attorney in the Legal Aid Act below).

Legal Aid Act (257/2002; amendments up to 720/2011 included)

Wikipedia attorney at law

Wikipedia lawyer

List of Qualified Lawyers according SRA