Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Liity jäseneksi – kom med

Norppakuva, copyright Harri Ekholm 2020

Mitä sitten?

Saat kokeneiden juristien verkoston käyttöösi, jäsenkortin, joka helpottaa turvatarkastuksissa, pääsyn yhdistyksen jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin netissä ja ulkona, voit kirjoittaa ajatuksiasi yhdistyksen keskustelupalstoille, tulla valituksi yhdistyksen luottamustehtäviin, osallistua yhdistyksen lausuntoihin vireillä olevista tai toivottavista uudistuksista lainsäädännössä ja muualla sekä saada yhdistyksen jäsenistä puoltajia luottamustehtäviisi. Tässä vain jotakin.

Säännöt

yhdistysrekisteri

YTJ y-tunnusrekisteri

Liittymismaksu 100 e

JÄSENMAKSU 2023 määrä 75 e

Nykyinen jäsen: sinulle on lähetetty viitenumero. Jos se on kadonnut, pyydä osoitteesta hallitus(AT)alaki.fi

KULUVANA VUONNA LIITTYVÄ UUSI JÄSEN: laske oma pysyvä jäsenmaksuviitteesi esimerkiksi täällä tai minkä tahansa pankin viitenumerolaskimessa, esimerkiksi tuolla käytä runkona maksupäivää, esim. 4. helmikuuta 2022 se olisi ollut 20220204

AINAISJASENMAKSU 500 e

Jäsenhakemukset osoitteeseen – medlemsansökningar till hallitus@alaki.fi

Esimerkiksi: pyydän saada liittyä jäseneksi yhdistykseen Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat, Rättegångsbiträden med tillstånd rf. Ohessa kuvani jäsenkorttia varten, kuitti liittymismaksun ja jäsenmaksun maksamisesta sekä kopio oikeudenkäyntiavustajaluettelon (asiointi.oikeus.fi) nettihausta, jonka tuloksessa minut mainitaan. Samalla vakuutan, että täytän säännöissä mainitut jäsenyysvaatimukset ja että minua vastaan ei ole vireillä prosessia oikeudenkäyntiavustajaluvan menettämiseksi.

Jäsenmaksun myötä muun muassa saat yhteystietosi luetteloomme ja jäsenkortin, jota voi näyttää tuomioistuinten tarkastuksissa.

Yritysjäsenmaksu 800 e

Yhteisön kannatusmaksu 2 000 e

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

Oikeudenkäymiskaari 15 luku oikeudenkäyntiasiamiehistä

Oikeusapulain 8 § avustajista

Oikeusministeriön luettelo luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

LinkedIn ryhmä luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille

Liity MS – Teams organisaatio Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry

Facebook Facebook -ryhmä Linkedin -ryhmä

Avustajista

Oikeusapulain 8 §:ssä kerrotaan, mihin ryhmiin avustajat jakautuvat: on julkisia oikeusavustajia ja yksityisiä oikeusavustajia. Yksityisiä oikeusavustajia ovat asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Kaikilta vaaditaan oikeudellinen korkeakoulututkinto. Lisävaatimukset ja valvonnan laajuus ilmenevät lainsäädännöstä. Lainsäädäntö ei tunne termejä lupalakimies eikä lupajuristi.

8 §
Avustaja

Oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Lisäksi yksityinen avustaja voidaan määrätä valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/ 2002) 10 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Yksityiseksi avustajaksi on määrättävä asianajaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Rikosasiassa epäillyn avustajaksi on määrättävä julkinen oikeusavustaja tai asianajaja taikka erityisestä syystä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jos epäilty on pidätetty tai vangittu, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen taikka jos epäilty on 18 vuotta nuorempi. (17.6.2011/720)

Milloin oikeusavun saaja on itse ehdottanut avustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, tämä on määrättävä, jolleivät erityiset syyt toisin vaadi.

Avustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Alkuun

error: Content is protected !!