Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta
 • Laki elokuvien yhteistuotannosta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
 • Laki Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Laki elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Työrikos – Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Työehtosopimus Työsopimus – Luottamusmies
 • Oikeudenkäyntimenettely – Poissaolo oikeudesta vastaajana
 • Työsopimus – Työsopimuksen irtisanominen Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus
 • Viestintärikos – Viestintäsalaisuuden loukkaus Välillinen tekeminen
 • Luvaton pyynti Kalastus Perustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusija KP-sopimus

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Kansainvälinen suojelu — Asian osittainen palauttaminen uudelleen käsiteltäväksi — Palautuspäätöksen valituskelpoisuus — Muutoksenhakuohjauksen virheellisyys — Ajantasainen maatieto — Afganistan — Kristinuskoon kääntyminen turvapaikkaperusteena — Viranomaisen velvollisuus korvata yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut
 • Arvonlisävero — Verollinen myynti — Alennettu verokanta — Liittymisperiaate — Lastenateria ja sen yhteydessä luovutettava lelu
 • Lastensuojelu — Sijaishuoltopaikan muuttaminen kiireellisen sijoituksen aikana — Valituskielto — Jatkovalitus
 • Arpajaiset — Rahapeli — Rahapelin toimeenpanon kieltäminen — Kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto — Asiantuntijapeli — Fantasy Sports -peli
 • Jäteasia — Kiinteistön haltijan vastuu — Toissijainen vastuu — Jätehuolto — Roskaantuminen — Hallintopakko — Teettämisuhka — Ympäristölupa

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • CardPlus Oy > Poliisihallitus – Julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • A, B, C, Oy Mikkola Markku K.E., D ja E > Lempäälän kunta – julkinen hankinta – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi
 • Bure Capital Oy > LM Prenax Oy – liikesalaisuus – väliaikainen kielto
 • Mediq Suomi Oy > Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – Julkinen hankinta – tarjouspyynnön epäselvyys – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Peuran Liikenne Ky > Alajärven kaupunki – julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Korvauksen kohtuullistaminen – Työaikakorvaus – Vanhentuminen – Varallaolo
 • Korvauksen kohtuullistaminen – Työaikakorvaus – Vanhentuminen – Varallaolo
 • Korvauksen kohtuullistaminen – Työaikakorvaus – Vanhentuminen – Varallaolo
 • Korvauksen kohtuullistaminen – Työaikakorvaus – Vanhentuminen – Varallaolo
 • Lakko – Työrauhavelvollisuuden rikkominen – Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Henkilötunnus asiakirjajäljennöksen pyytämisen yhteydessä ja asiakirjan saajia koskevien henkilötietojen suoja
 • Osoitetietojen käsittely tuomioistuimessa
 • Tiedon saantia koskevan määräyksen antaminen
 • Tietoturvaloukkausilmoitusten myöhästyminen ja ilmoitusvelvollisuuden rajoitukset kansallisessa lainsäädännössä
 • Tietojen käsittelyn lainmukaisuus tarkastusoikeuden käyttämistä tarjoavassa palvelussa

HUDOC

Webcasts of hearings