Ajankohtaista

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
 • Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi
 • Valtioneuvoston asetus vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta
 • Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
 • Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastushinta
 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon – Tiedoksianto
 • Kätkemisrikos – Ammattimainen kätkemisrikos
 • Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys Menettämisseuraamus
 • Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Ulosottokaari – Ulosmittaus – Maksusuunnitelma

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Asiakirjajulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Potilasasiakirjat – Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat – Sovellettava laki – Yleislaki – Erityislaki – Hoitovirhekantelu – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Maankäyttö- ja rakentaminen – Hulevesimaksu – Maksun määrääminen – Taksan tulkinnanvaraisuus – Omakotikiinteistö
 • Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Toinen purkuhakemus – Tutkimatta jättäminen – Oikeusvarmuus – Unionin oikeus
 • Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Poliisin tiedonsaantioikeus – Tiedon saaminen sosiaalihuollon viranomaiselta – Sosiaalihuollon asiakasta koskevat tiedot – Uhka-arvion laatiminen
 • Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Kiilto Family Oy > Patentti- ja rekisterihallitus – tavaramerkki – erottamiskyky – erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Uudenmaan Autokouluyhdistys ry, Autokoulu Hakala Ky, Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut Ky, Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy, Malmin Autokoulu Oy, Oy Hangö Bilskola — Hangon Autokoulu Ab, Porvoon Autokoulu Oy, Oy Autokoulu Drivers’ Club Bilskola Ab ja Timo Anttila Yhtiöt Oy (aikaisemmin Porvoon Auto-opisto Oy) – kilpailuasia – toimialajärjestön hintasuositus – hintayhteistyö – seuraamusmaksu
 • Kurikan kaupunki – koulukuljetukset – julkinen hankinta – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta – oikeussuojan tarve – seuraamuksen määrääminen
 • Kiilto Family Oy > Patentti- ja rekisterihallitus – tavaramerkki – erottamiskyky – erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta
 • Zalando SE > Patentti- ja rekisterihallitus – tavaramerkki – kansainvälinen rekisteröinti – erottamiskyky – prosessuaalinen palautus

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Aluksen miehitys – Merimies – Työehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen tutkiminen – Oikeudenkäyntiväite – Palkkaus – Työehtosopimuksen tulkinta – Työtuomioistuimen toimivalta
 • Irtisanomissuoja – Sairausloma – Työsopimuksen purkautuminen
 • Lakiviittaus – Oikeudenkäyntiväite – Työehtosopimuksen tulkinta – Työtuomioistuimen toimivalta
 • Asiavaltuus – Kanteen tutkiminen – Neuvotteluvelvollisuus – Oikeudenkäyntiväite – Työtuomioistuimen toimivalta

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin sähköisesti
 • Vuokratun kohteen ostotarjousta pohtivalle ilmoitettavat vuokrasopimuksen tiedot ja tietojen minimointi
 • Asuinrakennuksen yleisiin oviin asennettuun sähkölukkojärjestelmään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • Osakasluetteloista saatujen henkilötietojen luovuttaminen
 • Sähköinen suoramarkkinointi ja rekisteröidyn vastustamisoikeus

HUDOC