Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
 • Laki Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2022
 • Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2022 aluevaaleissa
 • Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Kuljetussopimus – Tiekuljetus – Vanhentuminen
 • Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Oikeudenkäyntimenettely – Jutun palauttaminen
 • Ahvenanmaa – Itsehallinto – Toimivaltakiista – Sopimusasetus Poliisi – Valvonta
 • Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Todistelu – Näytön arviointi Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen
 • Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Kärsimys Pahoinpitely

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Elinkeinotulon verotus – Kansainvälinen verotus – Kiinteä toimipaikka – Avustava tai valmisteleva toiminta – Verosopimus
 • Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomen kansalainen – Yleinen verovelvollisuus – Rajoitettu verovelvollisuus – Kolmen vuoden sääntö – Olennaiset siteet Suomeen – Taloudelliset siteet
 • Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Metsästysperuste – Lupaviranomaisen harkintavalta
 • Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Entinen Suomen kansalainen – Kansalaisuuden menettäminen – Väärien tietojen antaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen
 • Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Jälleenhankinta-arvo – Ikäalennus – Kylpylähotelli – Kylpylärakennus – Ravintolarakennus – Rakennusten liiketoiminnallinen yhteys

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä – matkapalvelukeskuksen käyttöoikeussopimus – julkinen hankinta – käyttöoikeussopimus – hankinnasta ilmoittaminen
 • Imatran kaupunki – Imatran paikallisliikenteen palveluhankinta – julkinen hankinta – erityisalojen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Huoltovarmuuskeskus – suojavarusteet – julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen
 • Bayer HealthCare LLC ja Bayer Consumer Care AG > Mylan AB – turvaamistoimi – patentti
 • Salon kaupunki – vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset – julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Työtuomioistuin, tuoreimpia

 • Työrauhavelvollisuuden rikkominen – Työtaistelu – Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
 • Lakko – Työrauhavelvollisuuden rikkominen – Työtaistelu – Valvontavelvollisuus
 • Työaikalain 39 §:n 1 momentin mukainen lupa – Valitusasia – Viikoittainen työaika
 • Työaikalain 39 §:n 1 momentin mukainen lupa – Valitusasia – Viikoittainen työaika
 • Hyvityssakko – Lakko – Työrauha – Työrauhavelvollisuuden rikkominen – Valvontavelvollisuus

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

 • Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri
 • Työttömyysturva – Yritysomaisuuden myyntivoiton jaksotus – Lahja
 • Työtapaturma – Etätyössä tapahtunut tapaturma
 • Työeläke – Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen – EU-oikeus – Työskentely ulkomailla – Vakuuttamisvelvollisuus
 • Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Rekisteröidyn oikeus tutustua lokitietoihin
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan oikeus tutustua tietoihin puhelutallenteen osalta ja annettavien tietojen muoto
 • Verotietojen julkaisu tiedotusvälineiden verokoneissa
 • Potilaan tarkastusoikeuden toteuttaminen terveydenhuollossa röntgen- ja magneettikuvien osalta
 • Potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten hoitosuhteen päätyttyä

HUDOC

Webcasts of hearings