Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto, tuoreimpia

Oikeusministeriö, tiedotteita

Lainsäädäntöuutisia

Viimeisiä säädösmuutoksia

 • Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta
 • Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023
 • Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Viimeisiä hallituksen esityksiä

Lausuttavaa

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

Korkein oikeus, tuoreimpia

 • Tuotevastuu Euroopan unionin oikeus – Tulkintavaikutus
 • Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Välillinen tekeminen
 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Rangaistuksen määrääminen – Ehdollinen vankeus – Oheisrangaistus
 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Yhdyskuntapalvelu
 • Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Valvontarangaistus

Korkein hallinto-oikeus, tuoreimpia

 • Ulkomaalaisasia — Kansainvälinen suojelu — Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa — Kristinuskoon kääntyminen — Tulkkaaminen — Vakaumuksen arviointi — Hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus
 • Hautasijan osoittaminen — Hautapaikkojen vähäisyys — Yhdenvertaisuus
 • Maankäyttö ja rakentaminen — Ranta-asemakaava — Maakuntakaavan suunnittelumääräys — Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset — Poronhoidossa perinteisesti käytetty joenylityspaikka
 • Asiakirjajulkisuus — Päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä — Esitutkintaa varten laadittu asiakirja — Esitutkintaa varten laaditun asiakirjan julkiseksituloajankohta — Yksityiselämän suoja — Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 ja 26 kohdan rinnakkainen sovellettavuus — Henkilön terveydentilaa koskeva tieto
 • Asiakirjajulkisuus — Julkinen hankinta — Yhteishankintayksikkö — Julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen — Julkisen vallan käyttäminen — Asianosaisuus — Viranomaisen asiakirja

Markkinaoikeus, tuoreimpia

 • Jubilant Biosys Limited > Patentti- ja rekisterihallitus – patentti – patenttilain 71 a §:n soveltaminen
 • OPKO Biologics Ltd. > Patentti- ja rekisterihallitus – patentti – patenttilain 71 a §:n soveltaminen
 • Nokian Renkaat Oyj > Iso-Kallan Panimo Oy – tavaramerkki – laajalti tunnettu tavaramerkki – erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttö
 • LKN Rakennus Oy (ent. Toiminimi X) > Heinolan kaupunki – julkinen hankinta – poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta – hyvitysmaksu
 • Katto ja rakennus JK Oy > Raaseporin kaupunki – julkinen hankinta – hankintaoikaisu

Työtuomioistuin, tuoreimpia

Vakuutusoikeus, tuoreimpia

Oikeuskansleri, tuoreimpia

Tietosuojavaltuutettu, tuoreimpia

 • Kirjastojen verkkosivustolla käytettäviin seurantateknologioihin liittyvä henkilötietojen käsittely
 • Suostumus terveydentilaa koskevien henkilötietojen käsittelyyn
 • Varhaiskasvatuksen asiakkaiden informointi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja käsittelyn oikeusperusteesta
 • Asiakkaiden henkilötietojen kerääminen asiakkaita tarkkailemalla
 • Potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten hoitosuhteen päätyttyä

HUDOC

Webcasts of hearings