Oikeudenkäyntiavustajia. Lakikirjasta ei löydy termiä lupalakimies. Oikeusministeriö ei pidä lupalakimiesluetteloa. Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia kutsutaan lyhyesti Oikeudenkäyntiavustajiksi.

Oikeudenkäyntiavustajaluetteloon