Maahanmuuttovirasto edellyttää jatkossa sertifioitua tietoturvaa puhutteluihin osallistuttaessa. Sen tulee kattaa tila ja laite, joita käytetään yhteydenpitoon.

Sertfiointeja saa toistaiseksi vain kahdelta toimittajalta. Jotkut ovat tiedustelleet jo hintojakin, mutta hintatietoja ei tässä julkaista. Luku on nelinumeroinen per sertifiointi.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/arviointi-hyvaksynta-ja-neuvonta/hyvaksytyt-tietoturvallisuuden-arviointilaitokset

Kun sertifiointi on saatu ja tietoturvajärjestelyt on dokumentoitu Maahanmuuttovirastoa tyydyttävällä tavalla, niin Maahanmuuttovirasto voi suostua tekemään lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen osallistumisesta puhutteluihin etänä.

Ehdotin, että Maahanmuuttovirasto selvittäisi miten oikeushallinnon etäyhteystiloja voisi käyttää Maahanmuuttoviraston puhutteluihin osallistuttaessa. Ne varmaankin täyttävät kaikki valtionhallinnossa asetetut tietoturvavaatimukset.

Osa puhutteluun tähän saakka osallistuneista avustajista jäänee jatkossa osallistumatta päämiehen tukena turvapaikkapuhutteluihin.

Tiettävästi yleiset oikeusavustajat eivät juurikaan ehdi avustamaan turvapaikkapuhutteluihin. Seurauksena ilmeisesti on, että turvapaikan hakijat eivät jatkossa saa tärkeimmässä eli puhutteluvaiheessa asiantuntevaa oikeudellista apua.

Maahanmuuttoviraston tietoturvavaatimuksia koskeva ohje