Valtiopäiväasiakirjat

Oikeudenkäymiskaaren muutos

Oikeusministeriön selvitys

Hämeen sanomista

Turun sanomista

Kainuun laamanni