Kiikeri Markku kirjoitti 28.12.2020 klo 17:04:
Oikeuspalvelut, Brexit:

Tammikuusta alkaen Yhdistynyt kuningaskunta ei enää hyödy henkilöiden vapaan liikkuvuuden, palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden periaatteista. EU:n direktiivi asianajotoiminnasta ei enää sovellu jäsenvaltioiden ja britannian välillä.

Tämän seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan palveluntarjoajat menettävät automaattisen oikeuden tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa. He voivat joutua sijoittautumaan EU:hun jatkamaan toimintaansa. Niiden on joka tapauksessa noudatettava kunkin jäsenvaltion – usein vaihtelevia – isäntämaasääntöjä, koska he eivät enää hyöty alkuperämaaperiaatteesta tai ’passi’ -käsitteestä, jonka mukaan yksi jäsenvaltio EU:n sääntöjen mukaan mahdollistaa pääsyn koko EU:n sisämarkkinoille. Sijoittautuminen ei oikeuta harjoittamaan palveluja automaattisesti toisessa maassa.

Koska Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei enää ole sisämarkkinoilla, kaikkien Ison-Britannian palveluntarjoajien ja sijoittajien on luonnollisesti noudatettava toimintaansa maassa sovellettavia kansallisia sääntöjä, menettelyjä ja lupia (hallinto, jne).

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla, pääsääntöisesti riippumatta siitä, missä he ovat hankkineet pätevyytensä, ja EU:n kansalaisilla, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa hankittu pätevyys, vaaditaan, että heidän pätevyytensä tunnustetaan asianomaisessa jäsenvaltiossa sen maan olemassa olevan säännöstön mukaisesti.

EU ja sen jäsenvaltiot sekä Yhdistynyt kuningaskunta sallivat toisen osapuolen asianajajien tarjota oikeudellisia palveluja, jotka liittyvät erityisesti kansainvälisen oikeuteen ja sen maan lakiin, jossa heillä on lupa.

EU:n lainsäädäntöä ei katsota kansainväliseksi oikeudeksi, vaan sen jäsenvaltion lainsäädännöksi, johon EU:n asianajajat ovat sijoittautuneet tai joilla on ”kotinimike” (pätevyys tuossa maassa).

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Markku Kiikeri, OTT/Dr.iur.
Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori/Senior lecturer in European law

Lapin yliopisto/University of Lapland
Attorney at Law (Finland)