Kategoriat
Tietotekniikka Yleinen

AIPAa

TIEDOTE 25.3.2021
Asianajajille, julkisille oikeusavustajille sekä luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille


AIPA-hankkeen tarkoituksena on kehittää mm. käräjäoikeuksien ja syyttäjälaitoksen toimintaa siirtymällä paperittomaan työtapaan lainkäytössä. AIPA on tällä hetkellä käytössä jo hakemusasioissa sekä laajoissa riita-asioissa. Muissa asioissa AIPA on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain kuluvan vuoden ja vuoden 2022 aikana. Jo nyt käräjäoikeudet kuitenkin toivovat, että asiakkaatkin siirtyvät sähköiseen asiointiin kaikissa asioissa ja toimittavat asiakirjat käräjäoikeuksille sähköisesti alla ilmenevällä tavalla nimettynä.
AIPA:ssa ei tällä hetkellä ole asiointiportaalia. Sen suunnittelutyö on aloitettu, mutta aikataulua sen käyttöönotolle ei ole vielä päätetty.
Asiointiportaalin puuttuminen hankaloittaa sähköistä asiointia ja korostaa yhdenmukaisten toimintatapojen tärkeyttä. Niitä noudattamalla voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Tämä koskee erityisesti sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimelle ja niiden nimeämistä. Yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä muun ohessa Asianajajaliiton ja Tuomioistuinviraston edustajien kanssa ovat 30.6.2020 laatineet ohjeen Sähköisestä asioinnista tuomioistuimissa (ohessa).
Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksissa tullaan siirtymään edellä tarkoitetun ohjeen mukaisten menettelytapojen noudattamiseen asiakirjojen tallentamisessa käräjäoikeuden järjestelmiin (AIPA) ja asiakirjojen nimeämisessä. Kiinnitämme ystävällisesti huomiota edellä tarkoitettuun ohjeeseen ja pyydämme menettelemään ohjeen mukaisesti asiakirjoja käräjäoikeudelle toimitettaessa ja niiden nimeämisessä. Tämä sujuvoittaa asian käsittelyä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja helpottaa asiointiportaalin käyttöönottoon valmistautumista. Ohjeen noudattamatta jättäminen on omiaan aiheuttamaan tarpeetonta lisätyötä käräjäoikeuksissa ja viivästyttämään asian käsittelyä.
Ystävällisin yhteistyöterveisin
Tuomas Nurmi Ilkka Lahtinen Timo Heikkinen
laamanni laamanni laamanni
Helsingin Länsi-Uudenmaan Itä-Uudenmaan
käräjäoikeus käräjäoikeus käräjäoikeus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.