Kutsu seminaariin
Itä-Suomen yliopisto tekee valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-toiminnan rahoittamana selvitystä julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista. Hankkeen tavoitteena on arvioida väestötasoisten tietojen avulla, miten erilaiset muutokset oikeusavun saamisen taloudellisiin edellytyksiin vaikuttaisivat oikeusavun piirissä olevien määrään. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, minkälaisia muutoksia julkisen oikeusavun saamiseen tulisi tehdä ja onko tuloraja tarvetta nostaa, jotta nykyistä useampi voisi saada julkista oikeusapua.
Hankkeen yhtenä osana järjestämme yhteistyössä Suomen Asianajajalii-ton kanssa seminaarin, jossa pohditaan julkisen oikeusavun saatavuutta ja oikeusturvaa tutkimuksemme tulosten valossa. Seminaariin kutsutaan osallistumaan asianajajat, luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja julkiset oikeusavustajat.
Seminaarissa hankeryhmä esittelee tutkimustuloksiaan ja Suomen Asianajajaliitto pitää puheenvuoron, jonka jälkeen käydään yleistä keskustelua julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista.
Seminaari järjestetään etäyhteyksillä Zoomin välityksellä 14.6.2021 klo 9.00–12.00.
Join Zoom Meeting: https://uef.zoom.us/j/9726316872
Meeting ID: 972 631 6872
Tervetuloa!
Matti Tolvanen ja Tarja Koskela Suomen Asianajajaliitto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja seminaarista: tarja.s.koskela@uef.fi