Kysyimme kaikkitietävältä Chat GPT:ltä onko neutraalia uutistoimistoa olemassa. Vastauksen aluksi se mainitsi, että ”uutisoinnissa on aina jonkin verran subjektiivisuutta ja valintoja siinä, mitä uutisia kulloinkin päätetään käsitellä ja miten niistä kerrotaan”…

Vastaus jatkui: …”on olemassa uutistoimistoja, jotka pyrkivät objektiiviseen ja tasapuoliseen uutisointiin, ja monet niistä ovat sitoutuneet tiettyihin journalistisiin periaatteisiin, kuten totuudenmukaisuuteen, monipuolisuuteen ja riippumattomuuteen. Esimerkkejä tällaisista uutistoimistoista voivat olla esimerkiksi Reuters, Associated Press (AP) ja BBC. Nämä toimistot pyrkivät tarjoamaan uutisointia ilman voimakasta poliittista tai ideologista vinoutta ja pyrkivät esittämään eri näkökulmat tasapuolisesti. Kuitenkin jokaisella uutistoimistolla voi olla omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja on tärkeää olla kriittinen ja harkitseva uutislähteiden suhteen.”

Mainitut uutistoimistot ovat läntisiä. Niiden edustajia on idässä leimattu ulkomaisiksi agenteiksi. Itäisiä uutistoimistoja on puolestaan leimattu lännessä idän propagandan levittäjiksi. Joiltakin uutistoimistoilta on evätty toimilupa.

Konfliktin aikana Itä ja Länsi estävät kannaltaan kielteisten uutisten levittämistä jopa rangaistusten uhalla. Tappioluvut ovat sotasalaisuuksia kuten joukkojen tarkka sijainti ja suunnitelmatkin.

Sun Tsun mukaan kaikki sodankäynti perustuu petokseen (tämä linkki vie ajazeeran englanninkieliseen artikkeliin).

Itsepetos voi aiheuttaa itselle yllättävän tappion (tämä linkki vie youtubeen ja arvioon elokuvasta Downfall – joka kertoo tunnetusta saksalaistappiosta).