Hovioikeus varaa Helsingin käräjäoikeuden sidosryhmille mahdollisuuden antaa kirjallisen lausuman osana Helsingin käräjäoikeuden tarkastusta. Lausumassa sidosryhmiä pyydetään kommentoimaan yhteistyön sujuvuutta Helsingin käräjäoikeuden kanssa nostaen esiin hyväksi havaittuja tai mahdollisesti ongelmallisiksi koettuja käytänteitä sekä kokemuksia. Lausumassa sidosryhmiä pyydetään myös ilmoittamaan, haluavatko he osallistua osana tarkastusta lyhyeen haastattelutilaisuuteen Helsingin käräjäoikeuden tiloissa tiistaina 17.9.2024 kello 9.00–12.30 välisenä aikana. Mikäli haluatte osallistua mainittuun haastatteluun, teitä pyydetään myös ilmoittamaan haastatteluun osallistuvien henkilöiden nimet. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli ette osallistu haastatteluun.

Lausuma pyydetään toimittamaan allekirjoittaneelle viimeistään 13.6.2024.

Helsingin hovioikeuden tarkastustyöryhmän puolesta

Ystävällisin terveisin

Sami Reijonen

Hallinnollinen lakimies – Administrativ jurist

Hovioikeuden esittelijä – Föredragande vid hovrätten
Helsingin hovioikeus – Helsingfors hovrätt

Ajatuksia yhdistyksemme lausumiksi saa toimittaa osoitteella hallitus@alaki.fi