One thought on “Attorney.se

  1. Om Finlands Advokatsförbund förbjuder oss att kalla vår förening i Finland med någonting som har orden Authorized och Attorney och Law i sig… skulle vi då grunda en förening i Sverige?

Leave a Reply

Your email address will not be published.