Syns vara tillåten att kalla sig attorney i Sverige utan att vara medlem i Sveriges Advokatssamfund.

”The professional title “advokat” may be used only by members of the Bar Association.”

Intressant.