Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Ehdota yhdistyksellemme uusi nimi

Yhdistyksemme nimen rekisteröinti on kumottu 12.2.2020 lainvoimaisesti. Yhdistyksemme on silti edelleenkin rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet ovat Valtioneuvoston asettaman Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan Oikeudenkäyntiavustajiksi hyväksymiä lakimiehiä. Jäsentemme toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Asianajajaliitosta riippumaton Valvontalautakunta, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja Oikeuskansleri. Jos haluat ehdottaa yhdistyksellemme sen jäsenistöä hyvin kuvaavaa ja yleisestikin hyväksyttävissä olevaa Asianajajaliitosta ja Asianajajista erottuvaa uutta nimeä, niin lähetä […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

KKO 2020:12, 12.2.2020: Auktorisoitua ei voi yhdistyksemme nimessä käyttää

20. …ilmaisut ”auktorisoidut lakimiehet” ja ”auktoriserade jurister” ovat omiaan antamaan yleisölle virheellisen käsityksen yhdistyksen jäsenkunnasta sekä siihen kuuluville henkilöille myönnetyn luvan ja heihin kohdistetun valvonnan laajuudesta. Ilmaisujen harhaanjohtavuutta yleisön kannalta korostaa se, että asianajajille asetetut kelpoisuusvaatimukset ovat korkeammat ja velvoitteet sekä valvonta laajempaa kuin luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla. …. 21. Korkein oikeus katsoo, ettei asiassa ole […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

KKO on 29.5.2019 antanut valitusluvan nimiasiassa

Luparatkaisu on tämän linkin takana.

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

We are Qualified Lawyers according to SRA

https://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/recognised-jurisdictions.page

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Markkinaoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi tavaramerkkiriidassa

ks. http://www.alaki.fi/Nimi/Decision_KHO.pdf

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Nimiasiassa on jätetty KKO:lle osoitettu valituslupahakemus

ks. Valituslupahakemus

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Attorney.se

Syns vara tillåten att kalla sig attorney i Sverige utan att vara medlem i Sveriges Advokatssamfund. ”The professional title “advokat” may be used only by members of the Bar Association.” Intressant.

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Yhdistyksemme jäsenet ovat kokeneita lakimiehiä ja -naisia

Lupajärjestelmä tuli voimaan vuonna 2014. Lupaa oli haettava viimeistään vuoden 2013 syyskuussa, jos tahtoi varmistua sen voimassaolosta vuoden 2014 alusta lukien. Joillekin annettiin lisäaikaa hakemuksen täydentämiseen ja luvasta päätettiin vuoden 2014 puolella. Luvan saamiseen vaaditaan lakimiestutkinto ja vähintään vuoden työkokemus tai asianajajatutkinnon suorittaminen. Noin 75 % yhdistyksemme jäsenistä on saanut lupansa jo vuonna 2013 ja […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Muutoksia sivuilla ja tunnuksissa HO:n ratkaisun johdosta

Yhdistyksen nimen rekisteröinti on kumottu, ei lainvoimaisesti, mutta nyt astetta vankemman tuomioistuimen ratkaisulla. Sen vuoksi  sivuston ylläpitäjänä olen tehnyt muutoksia ulkoasuun. Kun vierailette sivuilla, niin tyhjentäkää internetselaimenne välimuisti, josta vanhat kuvat ja tekstit voivat tulla edelleen esiin. Onnistuu yleensä näppäimellä reload, päivitä. Yhdistyksen rekisteröintiä tai rekisterinumeroa ei ole kumottu. Tunnuskuvia saatte nettisivuillenne seuraavien linkkien takaa […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Hovioikeus hyväksyi AA-liiton vaatimukset

ks. http://www.alaki.fi/Nimi/S_17_710-TUOMIO.pdf