Kategoriat
Hallitus Yleinen

1.4.2020 Hallituksen videokokous

Osallistujia oli 10. Video- ja ääniyhteys toimi hyvin. Keskustelua käytiin myös tekstinä samaan aikaan. Tämä voisi sopia yhdistyksen kokoukseenkin. Nyt toteutettiin Skypellä, mutta muitakin sovelluksia on – esim Microsoft Teams.

Kategoriat
Hallitus Yleinen

Hallituksen kokoonpanossa muutos

Heikki Leivonen on tänään ilmoittanut eroavansa yhdistyksen hallituksesta.

Kategoriat
Yhdistys Yleinen

Yhdistyksen vuosikokous pe 15.5.2020 klo 15 alkaen

Tämän yhdistyksen (rek. nro 212.459) vuosikokous kutsutaan koolle 15.5.2020 klo 15 alkaen osoitteeseen Museokatu 13 A 1 Helsinki 00100. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään yhdistyksen nimestä, mikä tarkoittaa sääntömuutosta. Kokouskutsuun voi tulla vielä muutoksia. Tilan valitsemista ajatellen osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan ennalta sähköpostitse osoitteeseen hallitus@alaki.fi Hallitus Yhdistys, joka on 14.4.2014 rekisteröity nimellä Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

Ehdota yhdistyksellemme uusi nimi

Yhdistyksemme nimen rekisteröinti on kumottu 12.2.2020 lainvoimaisesti. Yhdistyksemme on silti edelleenkin rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet ovat Valtioneuvoston asettaman Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan Oikeudenkäyntiavustajiksi hyväksymiä lakimiehiä. Jäsentemme toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Asianajajaliitosta riippumaton Valvontalautakunta, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja Oikeuskansleri. Jos haluat ehdottaa yhdistyksellemme sen jäsenistöä hyvin kuvaavaa ja yleisestikin hyväksyttävissä olevaa Asianajajaliitosta ja Asianajajista erottuvaa uutta nimeä, niin lähetä […]

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

KKO 2020:12, 12.2.2020: Auktorisoitua ei voi yhdistyksemme nimessä käyttää

20. …ilmaisut ”auktorisoidut lakimiehet” ja ”auktoriserade jurister” ovat omiaan antamaan yleisölle virheellisen käsityksen yhdistyksen jäsenkunnasta sekä siihen kuuluville henkilöille myönnetyn luvan ja heihin kohdistetun valvonnan laajuudesta. Ilmaisujen harhaanjohtavuutta yleisön kannalta korostaa se, että asianajajille asetetut kelpoisuusvaatimukset ovat korkeammat ja velvoitteet sekä valvonta laajempaa kuin luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla. …. 21. Korkein oikeus katsoo, ettei asiassa ole […]

Kategoriat
Yhdistys Yleinen

Yhdistyksen kokous 15.11.2019

8) Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Snell ja muiksi jäseniksi valittiin Jaana Korhonen, Taisto Hujala, Joonas Tutti, Heikki Leivonen, Dickie Engström, Hannu Haukanhovi, Juha Ylätalo, Timo Riissanen, Juhani Hopsu sekä varajäseniksi Auli Nuotio, Jyrki Wangell, Ilkka Pitkänen, Pekka Salo. 10) Ohjaus- ja valvontalautakunnan jäseniksi valittiin Taisto Hujala, Hannu Haukanhovi, Ilkka Malka ja Pekka Salo sekä varajäseniksi […]

Kategoriat
Yhdistys Yleinen

Yhdistyksen vuosikokous ja syyskäräjät 15.11.2019 klo 15 alkaen

Hallitus päätti kutsua koolle vuosikokouksen pidettäväksi Helsingissä tiloissa, jotka kerromme tässä myöhemmin. Virallinen osuus käsittää sääntömääräiset asiat henkilövalintoineen ja tilinpäätöksen hyväksymisineen. Perinteiseen tapaan luvassa on mukavaa seurustelua ja alalle kuuluvaa sivistystä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi. Puhujien joukossa on muun muassa ansioitunut juristilingvisti Euroopan turuilta ja toreilta – suomenkielen käännöstoimistosta. Mahdollisista osallistumismaksuista illalliselle ja muut tarkemmat […]

Kategoriat
Hallitus Yleinen

Jäsentoimistojamme – Medlemsbyråer

toimistohaku – söksidan alkuun Hakusivulle merkitty toimipaikkakunta on viitteellinen. Useimmat jäsenemme voivat toimia viranomaisissa Suomessa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja muissa kuin kotipaikkakuntansa hovioikeuspiireissä sekä ylimmissä oikeusasteissa. Esiintyminen viranomaisissa ja tuomioistuimissa ulkomailla voi olla mahdollista, JOS asianomaisessa maassa sovellettava lainsäädäntö sen sallii. .toimistohaku – söksidan alkuun

Kategoriat
Nimiriita Yleinen

KKO on 29.5.2019 antanut valitusluvan nimiasiassa

Luparatkaisu on tämän linkin takana.

Kategoriat
Hallitus Yleinen

Lakimiesten luettelo (etsi)

Jäsentemme toimistot löytyvät luettelosta kuten aikaisemminkin. Uutena piirteenä on nyt hakuominaisuus. Kenttään ”haku” voi kirjoittaa minkä tahansa sanan tai sanan osan. Siten jäävät luettelosta näkyviin vain ne toimistot, joiden tiedoissa kyseinen merkkijono on. Esimerkiksi päivystys – tarkoittaa ainakin pakkokeinopäivystystä – eli valmiutta ottaa pakkokeinojen kourissa olevan ihmisen juttu 24/7. Pakkokeinoja ovat muun muassa pidättäminen, vangitseminen […]