Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Näyttää: 1 - 2 of 2 TULOKSISTA
Yleinen

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. TEAS:n puitteissa toteutettiin myös kansallisen IPR-strategian taustoitukseksi tarkoitettu selvitys aineettomien oikeuksien tilanteesta Suomessa 2020. Laajuudeltaan noin 250 sivuinen selvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162922 Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 17.3.2021 webinaarin, jossa selvitys esiteltiin. …

Yleinen

Tukea PK-yritysten IPR:n kehittämiseen

Useamman vuoden ajan yritysten on ollut mahdollista saada Business Finlandin kautta innovaatioseteli, jonka avulla on voinut kehittää esimerkiksi yrityksen IPR-strategiaa tai hakea kansainvälistymisen edellyttämiä suojauksia tuotteille ja palveluille. Tuki on löytänyt paikkansa hyvin, ja sen avulla on saatu vähintäänkin käynnistettyä useita menestyviä hankkeita. Nyt tarjontaan tulee pieni lisä EU:n puolelta, kun PK-yritysrahaston avustusten hakuaika on …

error: Content is protected !!