Useamman vuoden ajan yritysten on ollut mahdollista saada Business Finlandin kautta innovaatioseteli, jonka avulla on voinut kehittää esimerkiksi yrityksen IPR-strategiaa tai hakea kansainvälistymisen edellyttämiä suojauksia tuotteille ja palveluille. Tuki on löytänyt paikkansa hyvin, ja sen avulla on saatu vähintäänkin käynnistettyä useita menestyviä hankkeita.

Nyt tarjontaan tulee pieni lisä EU:n puolelta, kun PK-yritysrahaston avustusten hakuaika on käynnissä.

PK-Rahasto eli SME Fund on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat sijoittuneet johonkin EU:n 27 jäsenvaltiosta. Rahastolla on viisi hakujaksoa vuoden 2021 aikana. Jos yritys täyttää EU:n virallisen määritelmän pk-yritykselle, se voi saada tukea aiemmin kuvattuja palveluita varten.

Yksi pk-yritys voi saada korvausta enintään 1 500 euroa.
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) järjesti helmikuussa 2021 eri puolilta EU:ta oleville noin 200:lle osallistujalle seminaarin IP Scan -palvelusta. Suomesta osallistujia oli parisenkymmentä. Kolmipäiväinen seminaari uusitaan vielä kevään kuluessa, ennakkotietojen mukaan samansuuruiselle joukolle. Nämä palveluun perehtyneet asiantuntijat toteuttavat palvelun yhdessä kansallisen viraston, Suomessa PRH:n, kanssa.

Ohjelmassa on saatavilla kahdentyyppistä palvelua, joihin liittyviä maksuja varten on mahdollista saada korvaus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP scan, palvelu 1) sekä tavaramerkki- ja mallihakemusmaksuista kansallisella, alueellisella (Benelux-maat) ja EU:n tasolla (palvelu 2).

Vaikka tuki vaikuttaa pienehköltä suureen asiamäärään nähden, voi sen merkitys yritykselle olla huomattava. Ensisijaisesti IP Scan -palvelun tavoitteena on auttaa yritystä tunnistamaan henkinen omaisuutensa, joka useimmiten mielletään suoraviivaisesti mutta virheellisesti pelkäksi patentiksi. Moni muukin aineeton omaisuus ansaitsee tulla vähintään huomatuksi, vaikka yritys sitten päättäisikin olla sitä erikseen suojaamatta.
Miksi EUIPO sitten on ajamassa mahdollisesti vain kansallisesti toimivien PK-yritysten asiaa? Vastaus on lyhyesti tarve kehittää IPR-osaamista EU:n jäsenvaltioissa myös ruohonjuuritasolla, koska suuresta määrästä pieniä alkuja nousevat lopulta myös EU:n kilpailukykyä kasvattavat globaalitkin toimijat. Halu ja tarve parantaa kilpailukykyä kansainvälisellä kentällä näyttäytyy siis näinkin.