Kategoriat
Yleinen

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä

Kansallisen IPR-strategian valmistelu on käynnissä

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. TEAS:n puitteissa toteutettiin myös kansallisen IPR-strategian taustoitukseksi tarkoitettu selvitys aineettomien oikeuksien tilanteesta Suomessa 2020. Laajuudeltaan noin 250 sivuinen selvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162922

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 17.3.2021 webinaarin, jossa selvitys esiteltiin. Tiivistetysti selvitys sisältää katsauksen IPR-osaamiseen, aineettoman omaisuuden arvonluontirooliin ja IPR-järjestelmämme kilpailukykyyn.

Laadittaessa suomalaista IPR-strategiaa pyritään erityisesti ottamaan huomioon datan, tekoälyn ja alustatalouden kaltaiset trendit, joiden vaikutus perinteiseen käsitykseen henkisen omaisuuden luonteesta on jo näkyvissä lisääntyvinä kysymyksinä esimerkiksi omistajuudesta. Laajemmin ajateltuna kyse on kauppapolitiikasta ja Suomen agendasta kansainvälisessä IPR sääntelyssä.

Mielenkiintoisen osan taustaselvityksessä muodostaa IPR-tuomioistuimena toimivaan markkinaoikeutta koskeva osuus. Tuomioita pidetään lähtökohtaisesti laadukkaina, mutta asioiden lukumääräisestä laskusta huolimatta käsittelyajat ovat pidentyneet, ja oikeudenkäyntimaksu koetaan korkeaksi.

Webinaariin osallistui noin 100 henkeä, jotka edustavat valtionhallinnon eri toimijoita, teollisuutta ja palveluntarjoajia eli esimerkiksi asiamiestoimistoja. Keskustelu oli varsin vilkasta, ja esiin nostetut ”kipukohdat” johtavat toivottavasti aikanaan lainsäädännön muutoksiin. Erityisesti patenttilain vanhanaikaisuus ja uudistustarve tulivat kommenteissa esiin. 

IPR-strategian laatiminen etenee, osin aiemman vuonna 2009 laadittua aiempaa strategiaa hyödyntäen. Nyt tähtäin on vuodessa 2030. Tavoite on, että tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö kasvattaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden aineetonta omaisuutta ja kilpailukykyä.   

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.