Rättegångsbiträden med tillstånd rf

Näyttää: 11 - 20 of 260 TULOKSISTA
Yleinen

Hyvää eräpäivää

EU tuomioistuin on pyynnöstä antanut 3.4.2008 ennakkoratkaisun C‑306/06, jonka mukainen ratkaisu on saatu Suomen Korkeimmasta oikeudesta jo vuonna 2023. Kaupallisissa sopimuksissa ei välttyne viivästysseuraamuksilta, jos maksu on saajan käytettävissä vasta ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. EU-tuomioistuin 3.4.2008: ”Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan …

Yleinen

2024 jäsenkorttien toimitus on alkanut

Jäsenkorteissa on jäsenmaksujen maksamiseen tarkoitettu henkilökohtainen maksuviite. Jäsenmaksulaskun voi ladata täältä. Muoviset jäsenkortit on tänään 2.1.2024 postitettu kaikille jäsenille. Samalla on tarkastettu luvan voimassaolo 1.1.2024. Jos kortti ei postin ”normaalissa” aikataulussa ilmesty, lähettäkää viestiä hallitus@alaki.fi.

Yleinen

Luvansaaneista juttua Juristiuutisissa

Luvansaaneet oikeudenkäyntiavustajat esiteltiin joulukuussa Juristiliiton Juristiuutiset-lehdessä. Lue juttu juristiuutiset.fissä osoitteessa https://juristiuutiset.fi/luvansaaneet-oikeudenkayntiavustajat-tavoitteena-tasavertainen-kohtelu/. Jäsenmaksun kohdalla oli painovirhe, joka on oikaistu verkkolehteen. Olemme Juristiliiton jäsenyhdistys

Yleinen

Joulua kaikille?

Kaivelin Yahoon kanssa tietoa missä ei Jouluna juhlittaisi. Luetteloon tulivat mm. Afghanistan, Bhutan, Kiina, Egypti, Mongolia, Morokko, Pakistan, Qatar, Thaimaa ja Tunisia. Chat GPT täydensi: Saudi Arabia, Iran ja Pohjois-Korea. Löytyi ainakin 20 uskontokuntaa ilman joulujuhlaa. Mm. Islam ja Juutalaisuus mainitaan sellaisiksi. https://uskonnonvapaus.fi/lait/oa-2011-05-11.html Ensimmäinen julkinen joulukuusi on kuulemma ollut Tallinnassa vuonna 1441. Kaikille voi toivottaa …

Yleinen

Valituslupa jatkokäsittelylupa-asiassa

Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi (KKO 2013:14) Kun hakee valituslupaa jatkokäsittelylupaa koskevassa asiassa, on kysymys siitä, pitikö hovioikeuden antaa jatkokäsittelylupa niillä perusteilla, jotka sille on esitetty. Se ei liene muutoksenhakuajan pidentämistä uusien perusteiden ja todisteiden esittämistä …

Yleinen

Lainvalinnasta kun ulkomailla asuva tahtoo edunvalvontavaltakirjan

Hei, Digi- ja väestötietovirasto (holhousviranomaisena) pyrkii tämän viestin lähettämällä välittämään tietoa otsikossa tarkoitetusta ongelmasta ja sen ratkaisemisesta sellaisille tahoille, jotka laativat asiakkailleen edunvalvontavaltakirjoja, joihin haluttaisiin sovellettavan Suomen lakia ja olevan Suomessa vahvistettavissa. Pähkinänkuoressa esitettynä pyydämme edunvalvontavaltakirjoja laadittaessa huomioimaan seuraavan: Laajempaa pohdintaa: Vähitellen on alkanut tulla vahvistettavaksi ulkomailla asuvien suomalaisten antamia edunvalvontavaltuutuksia. Tällaisia valtuutuksia ovat antaneet …

Yleinen

Hallituksen kokous 17.8.2023

Hyväksyttiin hakijat jäseniksi Valittiin Auli Nuotio varapuheenjohtajaksi Valittiin Timo Riissanen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Päätettiin kutsua seuraava hallituksen kokous koolle torstaina 21.9.2023 klo 17.30 alkaen johonkin ravitsemisliikkeeseen pääkaupunkiseudulla. Tästä toimitetaan eri kutsu. Onnittelut valituille luottamushenkilöille ja tervetuloa uusille jäsenille. Snell kertoi ilmoittaneensa KKO:ssa 28.8.2023 järjestettävään tilaisuuteen osallistujiksi Snell, Lehtimäki, Riissanen.

Yleinen

Etä on kätevää

Päämies päätettiin 6 kuukautta sitten ottaa säilöön maasta poistamisen turvaamiseksi. Avustajalle ei ollut tullut tietoa siitä, että päämies oli poistamisen sijasta siirretty toiseen säilöönottoyksikköön eikä siitä, että viranomainen oli käynyt häntä säilössä jututtamassa silloin tällöin. Viranomaisella ei ollut tietoa oliko päämiehelle tarjottu mahdollisuutta avustajaan noiden juttutuokioiden yhteydessä. Tänään kuitenkin oli viran puolesta PK istunto, koska …

Yleinen

Oikeusasioita

Yhdistyksemme jäsenet voivat neuvoa ja auttaa oikeudellisissa asioissa. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat.html# Julkisista lähteistä on saatavissa video-opastusta oikeusasioihin. Aineistoon on viittauksia muun muassa tuolla (tämän sivuston julkaisija ei vastaa linkeistä avautuvien tietojen oikeellisuudesta). https://www.youtube.com/@oikeusministerio/about https://www.youtube.com/@Sisaministerio/channels Tietoa oikeusavusta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html Ihmisoikeuskeskus https://www.youtube.com/@ihmisoikeuskeskussuomi3649/videos

error: Content is protected !!