UNHCR:n turvapaikka-asioiden koulutus ohjelma ja ilmoittautuminen 4.12.2020 mennessä!

Hei, Välitättekö ao. tiedotteen liitteineen luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille tiedoksi, kiitos!

Hei, Ilmoittautuminen UNHCR:n järjestämään turvapaikka-asioiden koulutukseen 11.12.2020 on nyt avattu. Koulutus järjestetään etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 4.12.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/1F6DC22C1CBA2146

Liitteenä koulutuksen ohjelma (näkyvissä jäsenille tarkoitetulla Teams -alueella).

Ystävällisin terveisin, Anni Pentti Koordinaattori/Koordinator/Coordinator Oikeusministeriö/Justitieministeriet/Ministry of Justice Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto/Avdelningen för privaträtt och rättsvård/Department for Private Law and Administration of Justice PL 25, 00023 Valtioneuvosto/PB 25, 00023 Statsrådet/P.O. Box 25, 00023 Government Eteläesplanadi 10, Helsinki/Södra Esplanaden 10, Helsingfors Puh./Tlf./Tel. +3582 951 50327 Fax 09 1606 9524/+358 9 1606 9524 Email anni.pentti@om.fi<mailto:anni.pentti@om.fi> Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: www.oikeusministerio.fi/tietosuoja<http://www.oikeusministerio.fi/tietosuoja> Information om personuppgiftsbehandling i justitieministeriets tjänster: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd