Toimittaja Susanna Reinboth on kirjoittanut Hesariin kiinnostavan jutun raiskaustuomioista.

Tuomioiden ankaruus ja tuomion tyyppi vaihtelivat suuresti eri käräjäoikeuksissa, ja naistuomarit sekä kokeneet tuomarit antoivat useammin ehdottomia vankeusrangaistuksia. Kun kokoonpanossa oli maallikkotuomareita eli lautamiehiä, syytetyillä näytti olevan mahdollisuus selvitä helpommalla.

Ulkomaalaistaustaiset syytetyt saivat hieman ankarampia rangaistuksia kuin syntyperäiset suomalaiset. Ulkomaalaistaustaisilla näytti olevan enemmän juttuja, joissa oli käytetty väkivaltaa tai sen uhkaa.

Kainuun käräjäoikeudessa kaikki raiskaussyytteet hylättiin, kun taas Satakunnassa kaikki johtivat tuomioon.

Tuomitsemiseen mennessä jutun on ylitettävä monta kynnystä: kynnys ilmoituksen tekemiseen poliisille, kynnys esitutkinnan aloittamiseen, kynnys esitutkinnan tulosten antamiseen syyttäjälle syyteharkintaa varten, kynnys syytteen nostamiseen ja kynnys syyksi lukevaan tuomioon. Näyttö voi muuttua kaikissa vaiheissa ennen tuomion julistamista.

Yhdenvertaisuutta lain edessä odottava väestö lienee hämmästynyt tutkivan journalistin tuloksista. Tuomioiden laadun valvontaan olisi ehkä syytä panostaa vaikka tuomioistuimet ovat riippumattomia.

Kiinnostava voisi olla myös tutkimus siitä, kuinka suuri osa ”ekasta kerrasta” tapahtuu vastoin toisen osapuolen suostumusta ja voisi siten johtaa raiskaustuomioon.