Jäseneksi Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan?

Nyt nimitettävän luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä toimikausi on 1.1.2024 – 31.12.2026.

Oikeusministeriö pyytää jäsenen ja varajäsenen tehtävästä kiinnostuneita ilmoittautumaan tehtävään. Oikeusministeriölle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.om@gov.fi viimeistään 21.4.2023 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemuksessa pyydämme mainitsemaan tunnisteen VN/7152/2023.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton valvontalautakunta, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta.

Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Kirta Heine (kirta.heine(at)gov.fi) p. 02951 50214

Lisätietoja valvontalautakunnasta http://www.valvontalautakunta.fi/