Kategoriat
Hallitus Lakihankkeet Yhdistys Yleinen

Muutostarpeita?

ks arviomuistio

3 vastausta aiheeseen “Muutostarpeita?”

luvan saanut on vapautettava valtakirjapakosta hallintoviranomaisten luona muiden avustajien tavoin. tänään viimeksi avustin asiakasta tuomioistuimessa ilman valtakirjaa, mutta viranomaisessa, jonka päätökseen muutosta haen, minun on annettava valtakirja. siitäkin huolimatta, että olen maksuttoman oikeusavun saaneelle päämiehelle määrätty avustaja. erikoista. turhaa työtä.

Maahanmuuttoviraston kanssa käydyn Erään keskustelun päätteeksi:

…lainsäädäntöä tulee yhdenmukaistaa niin, että luvan saaneelta oikeudenkäyntiavustajalta ei yleensä hallintoasioissakaan ole tarpeen vaatia valtakirjaa kuten ei vaadita julkisilta oikeusavustajilta eikä asianajajiltakaan (ks. alla).
Valtakirja olisi mahdollista olla vaatimatta jo nyt, koska olen esittänyt ja varautunut esittämään luotettavan selvityksen valtuudestani muulla tavoin kuin valtakirjan antamalla.
Toimin jo kysymyksessä olevien henkilöiden asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja olen myös heille määrätty oikeusapulaissa tarkoitettu oikeudenkäyntiavustaja.

Maahanmuuttoviraston käytäntö on nyt tiukempi kuin laki edellyttää. Tiukka käytäntönne teettää mielestäni turhaa työtä paitsi avustajien keskuudessa, myös Maahanmuuttovirastossa. Tämä hidastaa asiakkaiden asian käsittelyä.

Hallintolain 3 luvun 12 §:n 1 momentissa säädetään näin:

12 §
Asiamies ja avustaja
Hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Päämiehen on kuitenkin tultava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Valtakirja on viranomaisen määräyksestä yksilöitävä, jos toimivallasta tai toimivallan laajuudesta on epäselvyyttä. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos viranomainen niin määrää.

Ystävällisin terveisin

Vastaa

Muutamia toimitukselle saapuneita ajatuksia muutostarpeista:
– jatkokäsittelylupien saamista hovioikeuteen tulisi helpottaa;
– jatkoon olisi päästävä aina kun intressi ylittää kynnysarvon esim 30 000 e;
– maksuttomissa tuntipalkkio olisi korotettava ainakin 150 euroon;
– maksuttoman omavastuuosuuteen tulisi olla valtion takaus;
– jos tuomion antamista lykätään, pitäisi maksuttomien palkkiot kuitenkin maksaa määräajassa;
– yksilöidyn laskun summittainen leikkaaminen vaarantaa avustajien oikeusturvaa;
– sovitteluun ei tulisi painostaa lausumalla, että voi tulla ilman avustajaa;
– yhdistys voisi ottaa käyttöön pro bono videopäivystyksen netissä;
– lähestymiskielto tulisi voida saada myös liikkeiden suojaksi;
– maksamaan joutuneen takaajan oikeutta panttiin tulisi parantaa;
– valtakirjojen vaatimisessa tulisi myös hallintoviranomaisissa olla sama käytäntö olipa julkinen OA, AA tai LSOA;
– julkiseen oikeudenkäyntiin tulee voida osallistua yleisönä videoteitse;
– avustajien tulee voida osallistua videoteitse omasta toimistostaan;
– olisiko tuomareiden koulutuksessa panostettava näytön arviointiin;
– olisiko avustajien koulutuksessa panostettava vaihtoehtoisten tapahtumakulkujen esittämiseen;
– lakimiesliitto on muuttanut nimensä juristiliitoksi – asianajajaliitto ja jotkut muut tahot kutsuvat oikeudenkäyntiavustajia lupalakimiehiksi – miksi?

Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!