Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi (KKO 2013:14)

Kun hakee valituslupaa jatkokäsittelylupaa koskevassa asiassa, on kysymys siitä, pitikö hovioikeuden antaa jatkokäsittelylupa niillä perusteilla, jotka sille on esitetty. Se ei liene muutoksenhakuajan pidentämistä uusien perusteiden ja todisteiden esittämistä varten.

Linkki hakusanaan jatkokäsittelylupa Finlex -tietokannassa