Hei,

toimitan ohessa Helsingin hovioikeuden sekä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksien puolesta ohjeen koskien sähköisten asiakirjojen toimittamista ja nimeämistä. Kyse on Tuomioistuinviraston 25.3.2024 antamasta ohjeesta, joka liittyy tuomioistuinten uuteen sähköiseen asianhallintajärjestelmä AIPAan.

Helsingin hovioikeuspiirin tuomioistuimet pyytävät, että ohje otetaan välittömästi käyttöön.

Pyydämme jakamaan ohjeen eteenpäin laajalla jakelulla.

Ystävällisin terveisin

Sami Reijonen

Hallinnollinen lakimies – Administrativ jurist

Hovioikeuden esittelijä – Föredragande vid hovrätten
Helsingin hovioikeus – Helsingfors hovrätt