Euroopan unionia markkinoitiin kansalle työvoiman ja pääomien sekä tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden tuomien hyötyjen vuoksi. Elinkustannukset alenisivat. Eläkeläiset eivät tarkkaan ottaen ole työvoimaa, joten pieni Suomi on päättänyt laittaa kukkaronsa nyörit kiinni siinä kohtaa – vaikka vapaasti liikkuvat eläkeläiset saisivat tarvitsemansa hyödykkeet Suomea edullisemmin toisessa maassa, jonka he ovat elämänsä ehtoolle valinneet.

Tekoäly Chat GPT kertoo eläkkeiden vapaasta liikkuvuudesta seuraavaa:

Eläkkeiden maksaminen toiseen EU-valtioon perustuu usein Euroopan unionin jäsenmaiden välisiin sopimuksiin ja EU:n lainsäädäntöön. Yleisesti ottaen EU:n kansalaisilla on oikeus saada eläkettä asuinmaastaan, vaikka he asuisivat toisessa EU-valtiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö on työskennellyt ja maksanut eläkemaksuja EU-maassa ja muuttaa sen jälkeen toiseen EU-maahan, hänellä on yleensä oikeus saada eläkettä entisestä asuinmaastaan.

Eläkkeiden maksamisessa toiseen EU-valtioon sovelletaan yleensä samoja sääntöjä kuin asuinmaassa. Tämä tarkoittaa, että eläke maksetaan suoraan henkilön pankkitilille kyseisessä EU-maassa, ja maksut voivat olla joko säännöllisiä kuukausittaisia maksuja tai kertaluonteisia suorituksia.

On kuitenkin hyvä huomioida, että eläkkeiden maksamiseen toiseen EU-valtioon voi liittyä tiettyjä rajoituksia tai erityissääntöjä, jotka voivat vaihdella maittain. Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä asuinmaan eläkeviranomaisiin saadakseen tarkempaa tietoa ja neuvoja omasta tilanteestaan. Lisäksi on olemassa Euroopan unionin palvelu, kuten ”Your Europe Advice”, joka tarjoaa ilmaista neuvontaa EU-lainsäädännöstä.